Inżynieria genetyczna - strona 2

note /search

Inżynieria genetyczna- wykład 9, 4

 • Politechnika Wrocławska
 • Inżynieria genetyczna
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2002

Chciałem jeszcze taka metodę pan stu pokazać czy przedstawić – metodę quick change, czyli szybka zmiana. Można pewnie o niej znaleźć informacje w Internecie jeszcze . Przyczyną na tej metody jest dążenie do bardzo efektywnej wymiany i otrzymania produktu, który ze 100% pewnością powinien zawiera...

Inżynieria genetyczna- wykład 11

 • Politechnika Wrocławska
 • Inżynieria genetyczna
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1554

11.05.2012 Inżynieria genetyczna – wykład 11 Techniki używane do analizy proteomu Proteom – zbiór białek ulegających ekspresji, które są produktami genów aktywnych w danym momencie w danej tkance/komórce. Transkryptom i proteom bardzo silnie korelują ze sobą ale badane są one niezależnie, poni...

Inżynieria genetyczna- wykład 12

 • Politechnika Wrocławska
 • Inżynieria genetyczna
Pobrań: 497
Wyświetleń: 2310

Wykład XII 18.05.2012r. Natalia Kleiber 1. Problemy z produkcją transkryptów białka eukariotycznego w E. coli: a) Istnienie intronów: Nie mogą być wycinane przez splicing jak u eukariota Rozwiązanie problemu: - intronów możemy się pozbyć i wykonujemy cDNA do nadekspresji - użycie syntetyczne...

Metody szacowania stężeń DNA za pomocą płytek agarozowych - wykład...

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Inżynieria genetyczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2275

Metody szacowania stężeń DNA za pomocą płytek agarozowych, jakie są jej wady i zalety. Czy istnieje alternatywa tej metody? Metoda jest przydatna tylko do szacowania niskich stężeń DNA np.. w przypadku izolacji z żelu agarozowego. Do określenia ilości DNA w badanej próbce oraz stopnia jego czystośc...

Na czym polega różnica w sekwencjonowaniu metodą Sangera i PCR sekwenc...

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Inżynieria genetyczna
Pobrań: 448
Wyświetleń: 4158

Na czym polega różnica w sekwencjonowaniu metodą Sangera i PCR sekwencyjnym? Metoda sekwencjonowania długich cząsteczek DNA polega na wytworzeniu zbioru cząsteczek różnej długości, z jednym typowym końcem. Cząsteczki te następnie są rozdzielane elektroforetycznie w żelu poliakrylamidowymy (PAGE) co...

Elektroforeza agarozowa plazmidowego DNA - wykład

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Inżynieria genetyczna
Pobrań: 476
Wyświetleń: 5285

Elektroforeza agarozowa plazmidowego DNA. Ocena stężenia i czystości izolatu. 1.Wstęp teoretyczny Elektroforeza jest techniką rozdziału wykorzystującą zjawisko migracji cząsteczek w polu elektrycznym.

Izolacja plazmidowego DNA na małą skalę - ćwiczenie

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Inżynieria genetyczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1064

Izolacja plazmidowego DNA na małą skalę (MINI-PREP) Przebieg ćwiczenia 1. Z hodowli E. coli prowadzonej przez noc pobraliśmy 2 ml i zwirowaliśmy 1 minutę 6000 obr/min 2. Zlaliśmy pipetą supernatant, do osadu komórek dodaliśmy 100ul buforu GTE (50mM...

Ligacja T-vectora i insertu - ćwiczenie

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Inżynieria genetyczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2562

Ligacja T-vectora i insertu. Wstęp teoretyczny Ligazy DNA są enzymami łączącymi dwa fragmenty DNA poprzez tworzenie wiązań fosfodiestrowych między grupą OH deoksyrybozy i grupą fosforanow...

Ocena wydajności transformacji - ćwiczenie

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Inżynieria genetyczna
Pobrań: 210
Wyświetleń: 4508

Ocena wydajności transformacji. Izolacja pojedynczych kolonii. Wstęp teoretyczny Wydajność transformacji definiuje się jako liczbę kolonii (CFU - colony forming units) powstających po transformacji bakterii kompetentnych 1ug plazmidowego DNA (plazmid

Transformacja komórek kompetentnych - ćwiczenie

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Inżynieria genetyczna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2317

Transformacja komórek kompetentnych. Wstęp teoretyczny Transformacja DNA - polega na zmianie genomu komórkowego na skutek pobrania cząsteczek DNA ze środowiska. Termin transformacja stosuje się powszechnie do określenia trwałej zmiany zapisu genetycznego komórki i jego wpływu na cechy komórki tak u...