Statystyka - strona 4

Zadania - estymacja

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Maria Wieczorek
 • Statystyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1155

Dr MariaWieczorek                                                  Estymacja.    1.  Zmienna X ma rozkład N(m,). Poniżej przedstawiono kolejno: parametr rozkładu  (Θ), proponowany estymator (T n) oraz wartość średnią i wariancję tego estymato...

MIARY NIERÓWNOŚCI

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Marek Tomasz Panek
 • Statystyka
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2072

MIARY NIERÓWNOŚCI Charakterystyka miar nierówności Własności miar nierówności Miary nierówności oparte o funkcję Lorenza 3.1. Współczynnik Giniego 3.2. Współczynnik Schutza Miary nierówności wykorzystujące pojęcie entropii w teor...

WIELOWYMIAROWA ANALIZA UBÓSTWA I WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Marek Tomasz Panek
 • Statystyka
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1533

WIELOWYMIAROWA ANALIZA UBÓSTWA I WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO Ogólna charakterystyka podejścia wielowymiarowego Podstawowe podejścia do pomiaru ubóstwa w ujęciu wielowymiarowym Podejście oparte na teorii zbiorów rozmytych 3.1. Ogólna charakter...

UBÓSTWO, NIERÓWNOŚCI I WYKLUCZENIE SPOŁECZNE W KRAJACH UNII EUROPEJSK...

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Marek Tomasz Panek
 • Statystyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 679

UBÓSTWO, NIERÓWNOŚCI I WYKLUCZENIE SPOŁECZNE W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH 2007-2008 Analiza ubóstwa i wykluczenia społecznego krajów UE opiera się na wynikach badania EU-SILC w latach 2007 i 2008. Podstawą analizy jest zarówno wskaźnik monetarny ubóstwa oparty o dochody gospodarstw domowych...

Statystyka rozkład dwumianowy

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1302

Rozkład dwumianowy - Bernoulliego Rozkład dwumianowy polega na przeprowadzeniu n jednakowych, niezależnych doświadczeń, z których każde może zakończyć się „sukcesem” z prawdopodobieństwem p lub „porażką” z prawdopodobieństwem q=1-p. Pra...

Zagadnienia ze statystyki.

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 686

Aksjomatyczna definicja prawdopodobieństwa oparta jest o: Postulaty nałożone na funkcję prawdopodobieństwa.   Badacz odrzucił hipotezę zerową, że średnia w populacji ma warto ś ć m0 na rzecz hipotezy alternatywnej, że ś rednia w populacji jest większa od m0. Test przeprowadzono na poziomie istotno...

Zagadnienia na egzamin.

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr Paweł Kobus
 • Statystyka
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1785

Podstawowe pojęcia Przedstaw trzy znaczenia słowa statystyka. Wymień 2 podstawowe działy statystyki (tj. funkcje statystyki jako dyscypliny naukowej) Co rozumiemy pod pojęciem statystyki opisowej? Co rozumiemy pod pojęciem wnioskowania statystycznego? Co rozumiemy pod pojęciem badania pełnego? ...

Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa - ćwiczenia.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • prof. dr hab. Marek Kochmański
 • Statystyka
Pobrań: 98
Wyświetleń: 882

    UR –  nowoczesność i przyszłość regionu  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego      Uniwersytet Rzeszowski, al. T. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów  s. 1/30  Biuro Projektu: ...

Elementy teori estymacji - ćwiczenia.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • prof. dr hab. Marek Kochmański
 • Statystyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 945

    UR –  nowoczesność i przyszłość regionu  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego      Uniwersytet Rzeszowski, al. T. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów  s. 1/20  Biuro Projektu: ...

Analiza współzależności cech- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Henryk Ponikowski
 • Statystyka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 602

Analiza współzależności cech (analiza korelacji i regresji) zmienna dwuwymiarowa (x,y) Jeśli punkty układają się wzdłuż prostej to mówimy o korelacji liniowej. Jeśli wzdłuż paraboli to mówimy o korelacji krzywoliniowej. Jeśli są rozproszone to nie ma korelacji. TABLICA KORELACYJNA (przy szereg...