Zagadnienia na egzamin.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 518
Wyświetleń: 2009
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagadnienia na egzamin. - strona 1 Zagadnienia na egzamin. - strona 2 Zagadnienia na egzamin. - strona 3

Fragment notatki:

Podstawowe pojęcia Przedstaw trzy znaczenia słowa statystyka.
Wymień 2 podstawowe działy statystyki (tj. funkcje statystyki jako dyscypliny naukowej)
Co rozumiemy pod pojęciem statystyki opisowej?
Co rozumiemy pod pojęciem wnioskowania statystycznego?
Co rozumiemy pod pojęciem badania pełnego? Podaj przykład takiego badania. Co rozumiemy pod pojęciem badania częściowego? Podaj przykład takiego badania. Przedstaw przyczyny przeprowadzania badań częściowych.
Wymień etapy badania statystycznego.
Co rozumiemy pod pojęciem populacji generalnej? Podaj przykład.
Wyjaśnij pojęcie populacji próbnej. Podaj przykład.
Wyjaśnij pojęcie jednostki statystycznej. Podaj przykład.
Wyjaśnij pojęcie cechy statystycznej. Podaj przykład.
Wyjaśnij pojęcia: cecha statystyczna zmienna, cecha statystyczna stała. Podaj przykłady.
Wymień dwa podstawowe rodzaje cech statystycznych zmiennych. Podaj przykłady takich cech.
Co rozumiemy pod pojęciem cechy niemierzalnej? Podaj przykład takiej cechy.
Co rozumiemy pod pojęciem cechy mierzalnej? Podaj przykład takiej cechy.
Co rozumiemy pod pojęciem cechy ciągłej? Podaj przykład takiej cechy.
Co rozumiemy pod pojęciem cechy skokowej? Podaj przykład takiej cechy.
Prezentacja danych Co rozumiemy pod pojęciem szeregu szczegółowego? Podaj przykład.
Co rozumiemy pod pojęciem szeregu strukturalnego? Podaj przykład.
Co rozumiemy pod pojęciem szeregu rozdzielczego punktowego? Podaj przykład.
Co rozumiemy pod pojęciem szeregu rozdzielczego przedziałowego? Podaj przykład.
Co rozumiemy pod pojęciem szeregu czasowego? Podaj przykład.
Co rozumiemy pod pojęciem szeregu przestrzennego? Podaj przykład.
Wymień etapy przy konstrukcji szeregu rozdzielczego przedziałowego.
Przedstaw jeden ze sposobów ustalania liczby przedziałów klasowych przy konstrukcji szeregu rozdzielczego. Wyjaśnij na przykładzie.
W jaki sposób wyznacza się rozpiętości przedziałów klasowych konstruując szereg rozdzielczy? Wyjaśnij na przykładzie.
W jaki sposób wyznacza się granice przedziałów klasowych konstruując szereg rozdzielczy? Wyjaśnij na przykładzie.
Wyjaśnij pojęcie szeregu dwuwymiarowego.
Co rozumiemy pod pojęciem liczebności klas? Wyjaśnienie poprzyj przykładem.
Co rozumiemy pod pojęciem liczebności skumulowanej? Podaj przykładową liczebność skumulowaną w zaprezentowanym przez siebie szeregu i zinterpretuj, co dana wielkość oznacza.
Przedstaw i wyjaśnij wzór na wskaźnik struktury. Podaj przykład wskaźnika struktury i zinterpretuj, co dana wielkość oznacza.
Wyjaśnij pojęcie skumulowanego wskaźnika struktury. Podaj przykładowy wskaźnik struktury i zinterpretuj, co dana wielkość oznacza.


(…)

… konstruując szereg rozdzielczy? Wyjaśnij na przykładzie.
Aby ustalić rozpiętość poszczególnych przedziałów klasowych, określmy najpierw tzw. obszar zmienności cechy, inaczej mówiąc zakres danych, czyli rozstęp.
Rozstęp oblicza się w bardzo prosty sposób. Od najwyższej wartości cechy odejmuje się najniższą wartość.
R - rozstęp R = Xmax - Xmin, Gdzie: Xmax - najwyższa wartość cechy;
Xmin - najniższa wartość cechy.
Przykładowo: 50 studentów podaje nam informacje o swoim codziennym czasie wolnym(podane w minutach). Student, który miał najmniej tego czasu to 26 minut (Xmin = 26) oraz student, który miał najwięcej tego czasu to 364 minuty (Xmax = 364).
R = 364 - 26 = 338 (minut).
Jeśli założymy, że przedziały będą miały taką samą rozpiętość, to dzielimy rozstęp przez liczbę klas:
r(i) = R/k
i - numer klasy
R…
… - struktury są identyczne.
Przykład: strona 74 w książce
37. Rodzaje wykresów statystycznych:
Punktowe,
Powierzchniowe,
Bryłowe (trójwymiarowe, przestrzenne),
Liniowe,
Obrazkowe,
Mapowe (kartogramy).

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz