Statystyka - strona 3

note /search

Statystyka matematyczna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1211

Statystyka w rozumieniu tego wykładu to zbiór metod służących pozyskiwaniu, prezentacji, analizie danych. Celem generalnym stosowania tych metod, jest otrzymywanie, na podstawie danych, użytecznych uogólnionych informacji na temat zjawiska, którego dotyczą. Proces pozyskiwania danych ogólnie...

Trend liniowy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1204

„TREND LINIOWY” odzwierciedla on dziaanie tzw. Przyczyn gównych tj. istoty zjawiska. Najczciej buduje si model liniowy trendu: gdzie parametry mona wyliczy za pomoc metody najmniejszych kwadratów. Warto parametru „a” jest interpretowana w ten sposób, e opisuje ona redni wzrost lub spadek (w za...

Zmienna losowa skokowa i jej rozkład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1400

STATYSTYKA Wnioskowanie statystyczne to proces myślowy polegający na formułowaniu sądów o całości przy dysponowaniu o niej ograniczoną liczbą informacji. Zmienna losowa skokowa i jej rozkład Zmienną losową X jest wielkość, która przy zajściu każdego zdarzenia losowego ω przyjmuje konkretną wartoś...

Statystyka Pawełek

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 2898
Wyświetleń: 5306

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: statystyka, zjawisko masowe, etapy badania statystycznego, zbiorowość statystyczna, rodzaje badania statystycznego, jednostka statystyczna, cecha statystyczna, jednostka pomiaru, p...

Statystyka - wzory na egzamin

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 1078
Wyświetleń: 5068

Średnia arytmetyczna - szereg prosty - szereg rozdzielczy przedziałowy ( z próby) Rozstęp Wariancja - szereg prosty - szereg rozdzielczy Odchylenie standardowe Odchylenie ćwiartkowe (...

Statystyka - wykłady

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2310

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: histogram, średnia z próby, średnia z szeregu rozdzielczego, wariancja z próby, wariancja z szeregu rozdzielczego, moment centralny rzędu, skośność, wskaźnik koncentracji wokół śred...

Statystyka - wzory na egzamin

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 455
Wyświetleń: 2604

                                                                                                                        (…) … Średnia arytmetyczna - szereg prosty Współczynnik spłaszczenia M4 S4 k - szereg rozdzielczy przedziałowy ( z...

Statystyka - wzory na egzamin

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 3920
Wyświetleń: 6965

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: średnia arytmetyczna, średnia geometryczna, średnia ważona, mediana, wariancja, odchylenie standardowe, dominanta, moment centralny rzędu, współczynnik skośności, współczynnik koncentracji, eksces, kwartyl pierwszy, współczynnik koncentracji G...

Statystyka - wykład 1c

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Statystyka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1043

Parametry zmiennej losowej - zmienna losowa skokowa - zmienna losowa ciągła Def. Wartością oczekiwanej zmiennej losowej X nazywamy wyrażenie: (  (              ejciąglosowejzmiennejdla skokowejlosowejzmiennejdla ldxxxf px XE i ii gdzie pi oznaczają wartości funkcję prawdopodob...

Analiza struktury rozkładu jednowymiarowego - zadania

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Statystyka
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1575

Dr Maria Wieczorek  Analiza struktury rozkladu jednowymiarowego – zadania    1.Rozkład  wielkości  kredytu  odnawialnego  (x  -  tys.  zł)  zaproponowanego  przez  bank  100  osobom  kształtował się następująco:  Wielkość kredytu  Poniżej 6     6 - 12    12 - 18     18 – 24      24 – 30  Liczba o...