Statystyka - wzory na egzamin

Nasza ocena:

5
Pobrań: 581
Wyświetleń: 2366
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Statystyka - wzory na egzamin - strona 1 Statystyka - wzory na egzamin - strona 2 Statystyka - wzory na egzamin - strona 3

Fragment notatki:Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: średnia arytmetyczna, średnia geometryczna, średnia ważona, mediana, wariancja, odchylenie standardowe, dominanta, moment centralny rzędu, współczynnik skośności, współczynnik koncentracji, eksces, kwartyl pierwszy, współczynnik koncentracji Giniego, współczynnik zmienności, współczynnik korelacji liniowej Pearsona, współczynnik korelacji rang Spearmana, współczynnik V-Cramera, trend liniowy, średni błąd, błąd estymacji, współczynnik determinacji, agregatowy indeks wartości, średnia ruchoma, indeks łańcuchowy,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(…)

… INFORMATYKA I EKONOMETRIA
STATYSTYKA OPISOWA I EKONOMICZNA (WZORY)
ŚREDNIA ARYTMETYCZNA:
- szereg rozdzielczy prosty

1
‫ݔ‬ҧ ൌ ෍ ‫ݔ‬௜
݊
௜ୀଵ

௜ୀଵ

1
‫ݔ‬ҧ ൌ ෍ ‫ݔ‬௜଴ · ݊௜
݊
݊଴௠ െ ݊௠ିଵ
ሺ݊௠ െ ݊௠ିଵ ሻ ൅ ሺ݊௠ െ ݊௠ାଵ ሻ
· ሺ‫ݔ‬௠ െ ‫ݔ‬௢௠ ሻ
‫ ܦ‬ൌ ‫ݔ‬଴௠ ൅
ŚREDNIA GEOMETRYCZNA:
- szereg prosty
݃ ൌ ට‫ݔ‬ଵ · ‫ݔ‬ଶ · … · ‫ݔ‬௡

MOMENT CENTRALNY RZĘDU k:
- szereg rozdzielczy przedziałowy݃ ൌ ට‫ݔ‬଴ · ‫ݔ‬଴ · … · ‫ݔ‬଴

ܵ‫ ܭ‬ൌ
∑ ‫ݓ‬௜ · ‫ݔ‬௜
∑ ‫ݓ‬௜
௠ିଵ
‫ݔ‬௠ െ ‫ݔ‬௢௠ ݊
‫ܯ‬௘ ൌ ‫ݔ‬௢௠ ൅
· ൥ െ ෍ ݊௜ ൩
݊௠
2
௜ୀଵ
௜ୀଵ
1
෍ሺ‫ݔ‬௜ െ ‫ݔ‬ҧ ሻ௞
݊
‫ܯ‬ଷ
ܵଷ
WSPÓŁCZYNNIK KONCENTRACJI (KURTOZA):
MEDIANA (KWARTYL DRUGI) :

‫ܯ‬௞ ൌ
WSPÓŁCZYNNIK SKOŚNOŚCI:
ŚREDNIA WAŻONA:
1
‫ ݏ‬ൌ ෍ሺ‫ݔ‬௜ െ ‫ݔ‬ҧ ሻଶ
݊
‫ ݏ‬ൌ ඥ‫ ݏ‬ଶ
DOMINANTA (MODA):
௜ୀଵ

௜ୀଵ
ODCHYLENIE STANDARDOWE:
- szereg rozdzielczy przedziałowy
- szereg prosty

1
‫ ݏ‬ൌ ෍ ݊௜ · ሺ‫ݔ‬…

∑࢔ ࢖࢏૙ · ࢗ࢏૚ ∑࢔ ࢃ࢏૙ · ࢏ࢗ
࢏ୀ૚
࢏ୀ૚

ࡵ࢖ ൌ ࢔

∑࢏ୀ૚ ࢖࢏૙ · ࢗ࢏૙
∑࢔ ࢃ࢏૙
࢏ୀ૚
૚ ૚

࢚࢞ ൌ
· ቎ ࢚࢟ିࢗ ൅ ෍ ࢚࢟ା࢘ ൅ ࢚࢟ାࢗ ቏
૛ࢗ ૛

AGREGATOWY INDEKS CEN
WEDŁUG FORMUŁY PAASCHEGO:
ࡵࡼ ൌ

∑࢔ ࢖࢏૚
࢏ୀ૚
∑࢔ ࢖࢏૙
࢏ୀ૚
∑࢔ ࢃ࢏૚
࢏ୀ૚
· ࢗ࢏૚

· ࢗ࢏૚ ∑࢔ ࢃ࢏૚
࢏ୀ૚ ࢏

AGREGATOWY INDEKS ILOŚCI
WEDŁUG FORMUŁY PAASCHEGO:
ࡵࡼ ൌ

∑࢔ ࢖࢏૚
࢏ୀ૚
∑࢔ ࢖࢏૚
࢏ୀ૚
࢘ୀିࢗ
࢚ ൌ ࢗ ൅ ૚, … , ࢀ െ ࢗ
INDYWIDUALNY WSKAŹNIK SEZONOWOŚCI:
࢟࢏
ࡹ࡭ሺ࢔ሻ

࢕ଙ ൌ
WSPÓŁCZYNNIKI SEZONOWOŚCI:
- dla szeregu czasowego bez trendu
࢟࢏ ൌ
∑࢔ ࢃ࢏૚
࢏ୀ૚
· ࢗ࢏૚

· ࢗ࢏૙ ∑࢔ ࢃ࢏૚
࢏ୀ૚ ࢏

AGREGATOWY INDEKS CEN…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz