Wprowadzenie do statystyki - ćwiczenie 6

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wprowadzenie do statystyki - ćwiczenie 6 - strona 1 Wprowadzenie do statystyki - ćwiczenie 6 - strona 2 Wprowadzenie do statystyki - ćwiczenie 6 - strona 3

Fragment notatki:


ĆWICZENIA nr 6  Cel zajęć:  Zdefiniowanie pojęcia estymacji przedziałowej, konstrukcja przedziałów ufności dla  wartości  oczekiwanej  oraz  wyznaczanie  minimalnej  liczebności  próby  niezbędnej  do  uzyskania przedziału ufności o zadanej długości.    Wprowadzenie teoretyczne    Estymator,  czyli  określona  na  podstawie  próby  ocena  parametru,  stanowi  jego  przybliżoną  wartość. Do estymacji można podejść również w inny sposób – określić przedział, w którym znajduje  się prawdziwa wartość parametru. Przedział taki nazywany jest  przedziałem ufności . Ustala się go dla  z  góry  założonego  prawdopodobieństwa   α .  Przedział   (x1,  x2)   jest  przedziałem  ufności  parametru   µ ,  określonym na poziomie ufności  1-α , jeżeli  P(x1 

(…)

… w
jamce lęgowej wyznaczyć przedział ufności na poziomie 95% i 99%. Obliczyć i porównać
długości przedziałów.
4. Zmierzono czaszki 15 samców kozic z Tatr. Średnia długość czaszki wyniosła 198,1 mm, a
odchylenie standardowe to 15,2 mm. Wyznaczyć przedział ufności na poziomie 95% dla
wartości oczekiwanej długości czaszki samców kozic z Tatr. Przyjąć, że badana cecha ma
rozkład normalny.
5. Wykonuje…
… oczekiwanej
grubości tkaniny, wiedząc, że badana cecha ma rozkład normalny z odchylenie
standardowym σ = 0.1 mm.
Źródła:
Krysicki W., Bartos J., Dyczka W., Królikowska K., Wasilewski M. „Rachunek prawdopodobieństwa i
statystyka matematyczna w zadaniach – część II: Statystyka matematyczna”, PWN, Warszawa 2004
Łomnicki A. „Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników”, PWN, Warszawa 2007
Magiera R. „Modele i metody statystyki matematycznej”, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2002
Żuk B. „Biometria stosowana”, PWN, Warszawa 1989

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz