Wprowadzenie do statystki

note /search

Wprowadzenie do statystki - notatki z ćwiczeń

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wprowadzenie do statystki
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1092

Wprowadzenie do statystyki    Temat 6. Testy parametryczne – test  t  Studenta    TEORIA:  Testy  parametryczne.  Weryfikacja  hipotez  o  wartości  oczekiwanej  populacji  o  rozkładzie  normalnym  na  podstawie  danych  z  małych  prób  –  test   t .  Wnioskowanie o średniej dla pojedynczej pró...

Tablice podstawowych rozkładów prawdopodobieństwa

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wprowadzenie do statystki
Pobrań: 126
Wyświetleń: 3087

TABLICE  PODSTAWOWYCH  ROZKŁADÓW  PRAWDOPODOBIEŃSTWA T1.  Tablica dystrybuanty standardowego normalnego rozkładu N(0,1) T2.  Tablica kwantyli  standardowego normalnego rozkładu N(0,1) T3.  Tablica kwantyli

Wprowadzenie do statystki - ćwiczenie 2

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wprowadzenie do statystki
Pobrań: 42
Wyświetleń: 693

ĆWICZENIE 2  POPULACJE I PRÓBY DANYCH      Cel   Wprowadzenie  podstawowych  pojęć  statystycznych,  wskazanie  różnic  pomiędzy  próbą  danych  a  populacją.    Wprowadzenie teoretyczne  Celem  badań  statystycznych  jest  opis  zj...

Wprowadzenie do statystki - ćwiczenie 3

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wprowadzenie do statystki
Pobrań: 21
Wyświetleń: 770

ĆWICZENIE 3  TESTOWANIE HIPOTEZ I ESTYMACJA PARAMETRÓW    Cel   Przedstawienie  zasad  testowania  hipotez  i  popełnianych  przy  tym  błędów  oraz  wprowadzenia pojęć związanych z estymacją przedziałową.    Wprowadzenie teoretyczne  Testowanie hipotez  Zadaniem  statystyki  matematycznej  jest ...

Wprowadzenie do statystyki - ćwiczenie 4

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wprowadzenie do statystki
Pobrań: 14
Wyświetleń: 623

ĆWICZENIE 4  PLANOWANIE EKSPERYMENTÓW BIOLOGICZNYCH    Cel   Przedstawienie zasad i etapów planowania eksperymentu biologicznego.    Wprowadzenie teoretyczne      Eksperymentem  biologicznym   nazywamy  badanie  przeprowadzone  w  ściśle  określonych  warunkach i zgodnie z określonymi zasadami. P...

Wprowadzenie do statystyki - ćwiczenie 5

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wprowadzenie do statystki
Pobrań: 28
Wyświetleń: 763

ĆWICZENIE 5  TESTY STATYSTYCZNE    Cel   Przedstawienie  wybranych  testów  statystycznych,  zasad  wyboru  właściwego  testu,  przeprowadzenia go oraz interpretacji wyników.      Wprowadzenie teoretyczne  Testem  statystycznym   nazyw...

Wprowadzenie do statystyki - ćwiczenie 6

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wprowadzenie do statystki
Pobrań: 21
Wyświetleń: 833

ĆWICZENIA nr 6  Cel zajęć:  Zdefiniowanie pojęcia estymacji przedziałowej, konstrukcja przedziałów ufności dla  wartości  oczekiwanej  oraz  wyznaczanie  minimalnej  licze...

Wprowadzenie do statystyki - ćwiczenie 7

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wprowadzenie do statystki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 686

ĆWICZENIE 6  REGRESJA NIELINIOWA    Cel   Zapoznanie z modelem regresji nieliniowej. Wykonanie przykładowych obliczeń dotyczących  modelu  regresji  nieliniowej  dla  danych  dyskretnych  ze  szczególnym  uwzględnieniem  poprawnej interpretacji wyników.      Wprowadzenie teoretyczne  Regresja  ni...

Wprowadzenie do statystyki - ćwiczenie 8

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wprowadzenie do statystki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 651

Ćwiczenie 8  Zakładamy,  że  człowiek  ma  nadciśnienie  tętnicze,  jeżeli  jego  ciśnienie  skurczowe  przekracza  140  mmHg, a ciśnienie rozkurczowe 100 mmHg.   Plik „cisnienie.txt” ma następującą   strukturę kolumn:  1)  ciśnien...

Wprowadzenie do statystyki - ćwiczenie 9

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wprowadzenie do statystki
Pobrań: 7
Wyświetleń: 735

ĆWICZENIE 9  KORELACJA    Cel   Wykonanie  obliczeń  współczynników  korelacji  Pearsona  i  Spearmana  oraz  analiza  otrzymanych wyników.    Wprowadzenie teoretyczne  Współczynnik  korelacji  Pearsona   zwany  jest  rów...