Wprowadzenie do statystki - notatki z ćwiczeń

Nasza ocena:

5
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1085
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wprowadzenie do statystki - notatki z ćwiczeń - strona 1 Wprowadzenie do statystki - notatki z ćwiczeń - strona 2 Wprowadzenie do statystki - notatki z ćwiczeń - strona 3

Fragment notatki:


Wprowadzenie do statystyki    Temat 6. Testy parametryczne – test  t  Studenta    TEORIA:  Testy  parametryczne.  Weryfikacja  hipotez  o  wartości  oczekiwanej  populacji  o  rozkładzie  normalnym  na  podstawie  danych  z  małych  prób  –  test   t .  Wnioskowanie o średniej dla pojedynczej próby, o równości średnich dla dwóch prób  niezależnych oraz dla prób powiązanych (par obserwacji).     Zad.  1.   Producent  „Masełka  osełkowego”  podaje,  że  zawiera  ono  82%  tłuszczu.  Właściciel  pewnego  sklepu  nabiałowego  (zaoczny  student  Akademii  Statystyki  Stosowanej)  zbadał  zawartość  tłuszczu  w  20  kostkach  masełka,  i  obliczył  dla  nich  średnią  zawartość  tłuszczu  78%  i  standardowe  odchylenie  5%.  Co  dalej  powinien  zrobić nasz dzielny student?  Zad.  2.   Zmierzono  wzrost  25  młodych  mężczyzn,  wchodzących  do  klubu  studenckiego  Akademii  Statystyki  Stosowanej  (dane  znajdują  się  w  pliku  do_testu_t.xls ).  Wszyscy  zapewniali,  że  są  studentami  Akademii  (średni  wzrost   μ   =  176,6  cm,  por.  arkusz   mężczyźni   w  pliku   wzrost.xls ).  Jakie  są  twoje  hipotezy,  jak  je  zweryfikujesz?.  Zad.  3.   W  stadzie  bydła  przeprowadzono  doświadczenie  żywieniowe.  Jedna  grupa  (15  sztuk)  była  żywiona  paszą  A,  druga  (14  sztuk)  paszą  B.  Po  zakończeniu  doświadczenia dla obu grup obliczono średnią procentową zawartość białka w mleku:  w grupie żywionej paszą A - 3,8 % (s = 0,7 %), w grupie żywionej paszą B - 3,4 % (s  =  0,4  %).  Czy  zastosowane  pasze  mają  jednakowy  wpływ  na  zawartość  białka  w  mleku?  Zad.  4.   Zmierzono  wzrost  20  studentów  Uniwersytetu  Statystystycznego,  drugiej,  obok  Akademii,  uczelni  w  mieście  Stat  (pomiary  w  pliku   do_testu_t.xls ).  Czy  studenci  obu  uczelni  różnią  się  wzrostem?  Czy  popularne  w  Akademii  określenie  „krasnale z Uniwerku” ma jakiekolwiek podstawy?   Zad.  5.   Dziesięć  studentek  Akademii  postanowiło  przetestować  preparat  odchudzający  najnowszej  generacji.  Wszystkie  zważyły  się  przed  kuracją  i  po  niej  (dane w pliku  do_testu_t.xls ). Czy to faktycznie dieta-cud? 

(…)

…)
i miary rozproszenia (rozstęp, kwantyle, wariancja i standardowe odchylenie, wsp.
skośności, kurtoza). Dystrybuanta rozkładu. Standaryzacja zmiennej losowej. Populacja
a próba, parametr a estymator. Estymatory (średnia arytmetyczna, geometryczna,
harmoniczna; wariancja z próby). Jakość estymatorów (estymator zgodny, nieobciążony,
efektywny), określanie błędu standardowego i przedziałów ufności…
…?
Wprowadzenie do statystyki
Temat 4. Estymacja parametrów – błąd standardowy, przedziały ufności
TEORIA: Wielkość próby a jakość estymatora. Definicja błędu standardowego.
Wykorzystanie rozkładu t Studenta przy małych próbach. Przedziały ufności.
Zad. 1. Oblicz błąd standardowy dla estymatorów średnich wartości wzrostu studentów
Akademii Statystyki Stosowanej (plik wzrost_bioinf) uzyskanych na poprzednich…
…? Czy popularne w Akademii określenie
„krasnale z Uniwerku” ma jakiekolwiek podstawy?
Zad.
5.
Dziesięć
studentek
Akademii
postanowiło
przetestować
preparat
odchudzający najnowszej generacji. Wszystkie zważyły się przed kuracją i po niej
(dane w pliku do_testu_t.xls). Czy to faktycznie dieta-cud?
Wprowadzenie do statystyki
Temat 5. Weryfikacja hipotez statystycznych (ćwiczenie wstępne)
TEORIA: Weryfikacja…

(klasyfikacja dwuczynnikowa).
Zad. 1. Podobno niebieski kolor oczu u ludzi wyznaczany jest parą alleli
recesywnych, więc zgodnie z teorią dziedziczenia ¼ populacji powinna mieć
niebieskie oczy, zaś ¾ - inne. W próbie 45 studentek Akademii Statystyki
Stosowanej było 15 niebieskookich. Czy potwierdza to teorię?
Zad. 2. Zmierzono procentową zawartość tłuszczu w mleku 200 krów, uzyskano
średnią 3,84 i standardowe…
… mężczyzn - studentów Akademii 20 miało niebieskie oczy.
Na podstawie tej próby, i próby studentek z zad.1 zweryfikuj interesującą
hipotezę, że kolor oczu nie zależy od płci.
Zad. 4. (do domu) Barwę futerka w pewnej populacji myszy wyznacza jedna
para alleli A (czarne) i a (białe), a dziedziczenie ma charakter pośredni
(heterozygoty są szare). W swobodnie romnażającej się populacji stosunek
genotypów AA…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz