Weryfikacja hipotez dotyczących wariancji - test F

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 602
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Weryfikacja hipotez dotyczących wariancji - test F - strona 1

Fragment notatki:


ZJAZD 8    A. Weryfikacja hipotez dotyczących wariancji - test F  (dane liczbowe są również  w pliku  do_testu_F.xls )     Zad.  1.   Rektor  Akademii  Statystyki  Stosowanej,  prof.  Aleksander  Zerow  (przedmiot:  „Statystyka  w  życiu”)  uważa,  że  jego  studenci,  zarówno  panie,  jak  i  panowie,  są  bardzo…  przeciętni.  Jego  uczeń,  mgr  Egon  Alter  zgadza  się  z  Mistrzem  co  do  mężczyzn,  twierdzi  jednak, że dziewczęta na Akademii są nieprzeciętne.  Jak na podstawie ocen zaliczeniowych  12 studentów i 16 studentek profesora sprawdzić, czyja opinia jest bliższa prawdy?  ♂  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ocena  3  5  2  4  4  4  2  4  3  3  4  3  ♀  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  ocena  2  2  3  4  3  4  5  2  2  3  5  3  4  2  2  5    Zad. 2.  Oznaczono zawartość białka (y) i tłuszczu (x) w mleku 10 krów:  nr krowy  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  zaw. tłuszczu  x   4,2  3,8  4,4  3,7  4,0  3,2  4,2  3,9  3,5  3,7  zaw. białka   y   3,7  3,6  3,8  3,5  3,5  3,3  3,9  4,0  3,1  3,8    Na  podstawie  tych  pomiarów  skonstruowaliśmy  na  poprzednich  zajęciach  równanie  regresji  postaci:  y = 0,522 x + 1,605 . Zweryfikuj statystycznie opisaną tym równaniem zależność.    B.  Analiza wariancji – model stały    Zad.  3.   Student  Akademii  Statystyki  Stosowanej  zmierzył  dzienny  przyrost  liści  (w  mm)  u  hodowanych przez siebie 18 roślinek, uprawianych na parapecie (a), na balkonie (b), a nawet  na dachu (c). Wyniki pomiarów przedstawia  tabela:  a  6  8  4  5  3  4  b  8  12  9  11  6  8  c  13  9  11  8  7  12    Student bardzo chciałby wiedzieć, czy stanowisko ma wpływ  na tempo wzrostu. Trzeba mu  jednak pomóc wykonać analizę wariancji…    Zad.  4. (do domu)   W pewnym regionie  jest 40 dużych stad bydła  mlecznego. Z każdego z  nich wylosowano 30 krów z ukończoną 1 laktacją. Dla cechy wydajność tłuszczu obliczono  sumy kwadratów: dla zmienności między stadami 175500, a dla zmienności wewnątrz stad –  1740000. Czy wydajność tłuszczu zależy od warunków chowu?    ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz