Wprowadzenie do statystki - ćwiczenie 2

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 693
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wprowadzenie do statystki - ćwiczenie 2 - strona 1 Wprowadzenie do statystki - ćwiczenie 2 - strona 2

Fragment notatki:


ĆWICZENIE 2  POPULACJE I PRÓBY DANYCH      Cel   Wprowadzenie  podstawowych  pojęć  statystycznych,  wskazanie  różnic  pomiędzy  próbą  danych  a  populacją.    Wprowadzenie teoretyczne  Celem  badań  statystycznych  jest  opis  zjawisk  zachodzących  w  zbiorowisku  zwanym  populacją generalną  lub krócej –  populacją . W skład populacji wchodzą elementy (osobniki) jednego  rodzaju,  np.  populację  zdefiniowaną  „każdy  element  jest  zwierzęciem”  będą  stanowiły  wszystkie  zwierzęta.  W  celu  uzyskania  wniosków  dotyczących  badanej  populacji,  należy  zmierzyć  jej  cechy  będące  przedmiotem  zainteresowania.  Jest  to  czynność  niezwykle  pracochłonna,  a  często  wręcz  niemożliwa  do  wykonania.  W  związku  z  tym,  wnioskowanie  przeprowadza  się  na  podstawie  części  populacji, czyli na próbie.  Populacją  próbną   ( próbą )  nazywamy  skończony  zbiór  elementów  pobranych  z  populacji  generalnej.  Pobrana  próba  powinna  być   reprezentatywna ,  czyli  powinna  w  jak  najlepszy  sposób  oddawać  strukturę  badanej  populacji.  Najprostszym  typem  próby  reprezentatywnej  jest   próba  losowa prosta . Otrzymuje się ją wtedy, gdy każdy element populacji ma taką samą szansę trafienia  do  próby,  a  wybór  elementów  jest  losowy.  Drugim,  często  stosowanym  typem  próby  jest   próba  pobierana  systematycznie .  W  tym  przypadku  elementy  nie  są  wybierane  losowo,  lecz  z  góry  określony sposób, np. co dziesiąty element.  Każda  populacja  może  być  charakteryzowana  odpowiednimi  parametrami,  takimi  jak  wartość oczekiwana  i  wariancja . Wartości parametrów charakteryzujących populację z reguły nie są  znane  (z  powodu  wielkości  populacji  i  niemożności  zmierzenia  wszystkich  jej  elementów).  Na  podstawie  próby  wylosowanej  z  badanej  populacji  można  oszacować  wartości  parametrów,  czyli  wyznaczyć  ich   estymatory .  Estymatorem  wartości  oczekiwanej  badanej  cechy  jest   średnia  arytmetyczna   elementów próby, estymatorem wariancji jest tzw.  wariancja próbkowa . Estymatory  te dane są następującymi wzorami:    średnia  arytmetyczna     n i i x n x 1 1 ,  gdzie   n   oznacza  liczę  elementów  próby,   xi   są  elementami próby,    wariancja próbkowa         n i i x x n s 1 2 2 1 1 .                   

(…)

… estymatorów z rzeczywistymi wartościami parametrów,
2.5. obliczyć medianę dla każdej próby i zinterpretować jej wartość,
2.6. wyznaczyć maksymalną i minimalną wartość każdej próby,
2.7. czynności powtórzyć dla plików średnia5_10.txt, średnia5_100.txt, średnia5_1000.txt.
3. Odpowiedzieć na następujące pytania.
3.1. Jak rozmiar próby wpływa na jakość estymatora?
3.2. Jak wartość wariancji wpływa na wartości…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz