Wprowadzenie do statystyki - ćwiczenie 9

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wprowadzenie do statystyki - ćwiczenie 9 - strona 1

Fragment notatki:


ĆWICZENIE 9  KORELACJA    Cel   Wykonanie  obliczeń  współczynników  korelacji  Pearsona  i  Spearmana  oraz  analiza  otrzymanych wyników.    Wprowadzenie teoretyczne  Współczynnik  korelacji  Pearsona   zwany  jest  również  współczynnikiem  korelacji  z  próby.  Określa  on  zależność  liniową  między  zmiennymi  losowymi.  Niech   X   i   Y   będą  zmiennymi  losowymi.  Niech  xi  i  yi  będą elementami prób losowych, gdzie  i = 1,2,…,n . Współczynnikiem korelacji Pearsona  jest statystyka dana wzorem  ( )( ) ( ) ( ) ( ) Y X n i i n i i n i i i xy Y X y y x x y y x x r σ σ , cov 1 2 1 2 1 = − − − − = ∑ ∑ ∑ = = = .  Analogiczną  miarą  zależności  zmiennych  losowych  jest   współczynnik  korelacji  rang  Spearmana .  Jest  to  jedna  z  nieparametrycznych  miar  zależności  statystycznej  między  zmiennymi.  Współczynnik ten dany jest wzorem  ( ) ( )1 6 2 1 2 − − = ∑ = n n S R r n i i i xy ,  gdzie  Ri  jest rangą elementu  xi  z próby  x  oraz  Si  jest rangą elementu  yi  z próby  y .      Zadanie do wykonania  1.    Obliczyć współczynnik korelacji Pearsona oraz współczynnik korelacji Spearmana dla ciśnienia  skurczowego  i  rozkurczowego  z  pliku   cisnienie.txt .  Zinterpretować  i  porównać  wyniki.  Przedstawić zależność zmiennych od siebie na wykresie.   2.    Wykonać analizę  korelacji pomiędzy  zmiennymi  z  pliku   dane.xls   (dane o  zbiorach  pszenicy).  Wybrane  zależności  przedstawić  na  wykresie.  Znaleźć  zależność  pomiędzy  wartością  współczynnika korelacji a wyglądem wykresu.     Źródła:   Magiera R. „Modele i metody statystyki matematycznej” GiS, Wrocław 2002 

(…)

… ĆWICZENIE 9
KORELACJA
Cel
Wykonanie obliczeń współczynników korelacji Pearsona i Spearmana oraz analiza
otrzymanych wyników.
Wprowadzenie teoretyczne
Współczynnik korelacji Pearsona zwany jest również współczynnikiem korelacji z próby.
Określa on zależność liniową między zmiennymi losowymi. Niech X i Y będą zmiennymi losowymi.
Niech xi i yi będą elementami prób losowych, gdzie i = 1,2,…,n…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz