Korelacja rang Spearmana

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 966
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Korelacja rang W przypadku mało licznych zbiorowości sklasyfikowanych ze względu na dwie cechy, pomiędzy którymi chcemy zbadać współzależność, możliwe staje się zastosowanie do pomiaru siły i kierunku tej współzależności współczynnika korelacji rang Spearmana. Miarę tą obliczamy wg wzoru :
gdzie: N − liczebność zbiorowości, d − różnica rang między odpowiadającymi sobie wariantami cech X i Y.
Łatwo zauważyć, że miarę tę stosować można, gdy możliwe jest określenie hierarchii ważności wariantów badanych cech, co pozwala na nadanie im rang.
Ponadto, obliczenie tego współczynnika wymaga uporządkowania par wariantów cech X i Y wg wariantów cechy X, tj. tej zmiennej, która jest zmienną niezależną.
Współczynnik korelacji rang przyjmuje wartości z przedziału , a jego interpretacja przebiega podobnie jak współczynnika korelacji liniowej Pearsona.
Jeśli więc = 0, to korelacja nie występuje.
Jeśli , to mówimy o korelacji dodatniej.
Gdy natomiast , to związek korelacyjny między zmiennymi jest ujemny.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz