Wprowadzenie do statystyki - ćwiczenie 8

Nasza ocena:

5
Wyświetleń: 651
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wprowadzenie do statystyki - ćwiczenie 8 - strona 1

Fragment notatki:


Ćwiczenie 8  Zakładamy,  że  człowiek  ma  nadciśnienie  tętnicze,  jeżeli  jego  ciśnienie  skurczowe  przekracza  140  mmHg, a ciśnienie rozkurczowe 100 mmHg.   Plik „cisnienie.txt” ma następującą   strukturę kolumn:  1)  ciśnienie skurczowe  2)  ciśnienie rozkurczowe  3)  płed (1 – mężczyzna, 0 – kobieta)  4)  nadużywanie papierosów (1 – tak, 0 – nie)  5)  nadużywanie alkoholu (1 – tak, 0 – nie)  6)  wiek.  Cel ćwiczenia:  1)  Zaproponowad  model  regresji  liniowej  dla  zmiennych  zależnych  „ciśnienie  skurczowe”  i   „ciśnienie rozkurczowe”  2)  Wybrad model z największą wartością współczynnika R 2  3)  Przeprowadzid  testy  istotności  dla  współczynników  regresji  (tylko  dla  modelu  z  największą  wartością współczynnika R 2);  4)  Sprawdzid,  czy  reszty  mają  rozkład  normalny  (tylko  dla  modelu  z  największą  wartością  współczynnika R 2) – funkcja w  R  shapiro.test()  5)  Obliczyd  współczynnik  korelacji  dla  zmiennych  „ciśnienie  skurczowe”  i  „ciśnienie  rozkurczowe”  6)  Utworzyd nową kolumnę danych o nazwie „nadciśnienie” w taki sposób że, człowiek mający  problemy  z  ciśnieniem  skurczowym  lub  rozkurczowym  będzie  przyjmował  wartośd  1,  a  człowiek nie mający nadciśnienia wartośd 0  7)  Utworzyd  model  regresji  logistycznej  dla  zmiennej  „nadciśnienie”  i  sprawdzid  czy  bardziej  prawdopodobne  jest  że  nadciśnienie  ma  kobieta  nadużywająca  alkoholu  i  papierosów  czy  mężczyzna nadużywający obydwu używek      ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz