Ciśnienie w układzie tętniczym - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 560
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ciśnienie w układzie tętniczym - omówienie - strona 1 Ciśnienie w układzie tętniczym - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Ciśnienie w układzie tętniczym Jedynym istotnym efektem czynności serca jest przetłoczenie przez niedopływającej do niego krwi. Wyrzut krwi wymaga rozwinięcia sił przez komorę i pokonania ciśnienia rozkurczowego aorty i tętnicy płucnej. Zmiany ciśnienia w układzie krwionośnym są oscylacyjne. Ruch krwi zależy od czynności serca, komory wytwarzają ciśnienie, które wobec oporów istniejących na zakończeniu tego układu i oporów istniejących w całym układzie prze pływu, stwarzają gradient ciśnieniowy - jest on podstawą ruchu krwi. Średnie ciśnienie tętnicze - MAP MAP = PR + 1/3(PS - PR) Na rysunku: jeżeli górny zawór będzie zamknięty to duży wzrost amplitudy, bo w czasie skurczu duży wzrost ciśnienia, a w czasie rozkurczu duży spadek ciśnienia (mała elastycz- ność). Jeżeli natomiast zamkniemy rurę szklaną to w rurze elastycznej przepływa ciecz, bo nie ma większego oporu, jeżeli przymkniemy zawór na końcu rury gumowej to zwiększy ona swoją objętość. Wartość ciśnienia skurczowego zależy SV i HR. Wartość ciśnienia rozkurczowego zależy od oporu obwodowego. W układzie tętniczym wyróżniamy fale ciśnienia: • I-szorzędowe - są to wahania skurczowo-rozkurczowe, które dają nam podstawę oznaczenia wartości ciśnienia rozkurczowego i skurczowego. Ich częstotliwość = czę-
stotliwości skurczów zapis: lub • II-gorzędowe - fale oddechowe; ich częstotliwość = częstotliwość pobudzenia: Fala I - go rzędu Fala II - go rzędu • III-ciorzędowe - patologiczne - dłuższe wahania ciśnienia, wynikające z zaburzeń re-
gulacji ciśnienia: Fala III - go rzędu Amplituda skurczowo-rozkurczowa narasta w dużych tętnicach, nie jest stała. Metody pomiaru ciśnienia: • Korotkova - osłuchowa, • Riva - Rocci - palpacyjna tylko (ciśnienie skurczowe). Większa tolerancja jest do zmian ciśnienia skurczowego: 100 + wiek ale do 150-160. Wzrost ciśnienia rozkurczowego (norma 70-90) ponad 100 niepokojąca, bo oznacza to wzrost oporu obwodowego i wzrost pracy wewnętrznej serca. Dochodzi wtedy do upośledzenia krążenia wieńcowego. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz