Wprowadzenie do statystki - strona 2

note /search

Wprowadzenie do statystyki - ćwiczenie 11

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wprowadzenie do statystki
Pobrań: 14
Wyświetleń: 546

ĆWICZENIA nr 11  Cel zajęć:  Wykonanie obliczeń współczynników korelacji Pearsona i Spearmana oraz analiza  otrzymanych wyników.    Wprowadzenie teoretyczne    Współczynnik  korelacji  Pearsona   zwany  jest  również  współczynnik...

Wprowadzenie do statystyki - ćwiczenie 12

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wprowadzenie do statystki
Pobrań: 7
Wyświetleń: 658

ĆWICZENIA nr 12  Cel  zajęć:   Zapoznanie  z  modelem  regresji  liniowej  z  jedną  zmienną  niezależną,  estymacja  parametrów  tego  modelu,  jego  interpretacja  oraz  ocen...

Wprowadzenie do statystyki - ćwiczenie 13

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wprowadzenie do statystki
Pobrań: 7
Wyświetleń: 497

ĆWICZENIA nr 13  Cel  zajęd:   Zapoznanie  z  modelem  regresji  liniowej.  Wykonanie  przykładowych  obliczeo  dotyczących  modelu  regresji  liniowej  dla  danych  ciągłych  za  szczególnym  uwzględnieniem  poprawnej interpretacji wyn...

Wprowadzenie do statystyki - ćwiczenie 14

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wprowadzenie do statystki
Pobrań: 7
Wyświetleń: 616

ĆWICZENIA nr 14  Cel  zajęć:   Zapoznanie  z  modelem  jednoczynnikowej  analizy  wariancji  (analizy  wariancji  z  klasyfikacją  pojedynczą).  Wykonanie  przykładowych  obliczeo  dotyczących  modelu  jednoczynnikowej analizy wariancji

Wprowadzenie do statystyki - ćwiczenie 15

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wprowadzenie do statystki
Pobrań: 14
Wyświetleń: 637

ĆWICZENIA nr 15  Cel  zajęd:   Zapoznanie  z  modelem  dwuczynnikowej  analizy  wariancji  (analizy  wariancji  z  klasyfikacją  podwójną).  Wykonanie  przykładowych  obliczeo  dotyczących  modelu  dwuczynnikowej analizy wariancji bez powtórzeo oraz z powtórzeniami.      Wprowadzenie teoretyczne ...

Analiza wariancji jednoczynnikowa Anova

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wprowadzenie do statystki
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1050

Klasyfikacja jednoczynnikowa (analiza wariancji jednoczynnikowa - ANOVA) Klasyfikacja jednoczynnikowa (nazywana r´ ownie˙z analiza wariancji lub ANOVA) slu˙zy do badania wplywu na ceche pojedynczego czynnika o dw´ och lub wiek- szej licz...