Wprowadzenie do statystyki - ćwiczenie 4

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 623
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wprowadzenie do statystyki - ćwiczenie 4 - strona 1

Fragment notatki:


ĆWICZENIE 4  PLANOWANIE EKSPERYMENTÓW BIOLOGICZNYCH    Cel   Przedstawienie zasad i etapów planowania eksperymentu biologicznego.    Wprowadzenie teoretyczne      Eksperymentem  biologicznym   nazywamy  badanie  przeprowadzone  w  ściśle  określonych  warunkach i zgodnie z określonymi zasadami. Polega on na celowym wywołaniu konkretnych zjawisk  w  układach  biologicznych  oraz  na  obserwowaniu  przebiegu  tych  zjawisk.  Celem  eksperymentu  jest  najczęściej  weryfikacja  pewnej  hipotezy,  a  następnie  jej  odrzucenie  albo  stwierdzenie  braku  przesłanek  do  jej  odrzucenia.  Większość  eksperymentów  przeprowadza  się  w  specjalnie  do  tego  przystosowanych  pomieszczeniach,  czyli  laboratoriach.  Czasami  przeprowadza  się  też  tzw.  eksperymenty  plenerowe ,  aby  zbadać  jakieś  zjawisko  w  miejscu  jego  występowania.  Klasyczny  eksperyment  świadomie  ingeruje  w  naturę  i  polega  na  analizie  skutków  tej  ingerencji.  Ściśle  zdefiniowanemu  obiektowi  dostarcza  się  bodźców,  a  następnie  obserwuje  się  reakcję  obiektu.  Dokładne  obserwacje  natury,  bez  ingerowania  w  nią  nazywa  się  często   eksperymentami  naturalnymi .      Planowanie eksperymentu biologicznego powinno przebiegać w następujących etapach:  I.  postawienie  problemu  badawczego,  czyli  zadanie  pytania,  na  które  chcemy  poznać  odpowiedź wykonując eksperyment,   II.  sformułowanie hipotezy, czyli wyrażenie przypuszczenia co do wyniku eksperymentu,   III.  dobór materiału i metod pracy, ,   IV.  określenie czasu trwania eksperymentu,   V.  ustalenie próby badawczej i (w razie potrzeby) próby kontrolnej.     Próba kontrolna  zbiór obiektów, dla których wszystkie parametry są niezmienne i nie działają  na nie czynniki będące przedmiotem zainteresowania w trakcie eksperymentu. Próba kontrolna służy  jako baza do porównań z  próbą badawczą , czyli tą, dla której zostaje przeprowadzony eksperyment.          Zadanie do wykonania  Określić  rodzaj oraz zaplanować eksperyment biologiczny, zachowując kolejność opisanych powyżej  etapów.  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz