Metody statystyczne w biologii - wykład 4: Planowanie eksperymentów biologicznych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1295
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody statystyczne w biologii - wykład 4: Planowanie eksperymentów biologicznych - strona 1 Metody statystyczne w biologii - wykład 4: Planowanie eksperymentów biologicznych - strona 2 Metody statystyczne w biologii - wykład 4: Planowanie eksperymentów biologicznych - strona 3

Fragment notatki:


METODY STATYSTYCZNE W BIOLOGII   1.   Wykład wstępny          2.  Populacje  i próby danych       3.   Testowanie hipotez i estymacja parametrów  4.   Planowanie eksperymentów biologicznych  5.   Najczęściej wykorzystywane testy statystyczne I  6.   Najczęściej wykorzystywane testy statystyczne II  7.  Regresja liniowa          8.  Regresja nieliniowa      9.   Określenie jakości dopasowania równania regresji liniowej i nieliniowej  10.  Korelacja  11.  Elementy statystycznego modelowania danych  12.   Porównywanie modeli  13.  Analiza wariancji  14.  Analiza kowariancji  15.   Podsumowanie materiału, wspólna analiza przykładów, dyskusja  WSTĘP   1. Po co planować eksperyment i jakie są etapy  planowania eksperymentu ?  2. Moc testu  • określanie mocy   • czynniki wpływające na moc  3. Rodzaje prób danych   • losowe  • wybór wg określonego kryterium  • badawczo-kontrolna  • próby zblokowane  • cross-over  • split plot  4. Wykonywanie pomiarów  • kalibracja  • niedokładność  • wpływ obserwatora   • przykłady cech     PO CO PLANUJEMY EKSPERYMENTY BIOLOGICZNE???   Planowanie  eksperymentu  Strategia wyboru próby  danych z populacji    WSTĘP      1. Struktura próby danych musi umożliwiać  przetestowanie założonych hipotez  2. Liczebność próby danych musi gwarantować uzyskanie  zadowalającej mocy testowania  3. Liczebność próby danych nie może być zbyt duża:  kwestie etyczne, koszty, czas  PO CO PLANUJEMY EKSPERYMENTY BIOLOGICZNE???   WSTĘP      ETAPY PLANOWANIA EKSPERYMENTU   Sformułowanie celu badawczego  np. analiza wpływu powietrza atmosferycznego na koncentrację lipidów  w tkankach omułków  Sformułowanie hipotez: H 0 i H1  np.  H 0: k1  = k2     H1: k1     k2  Określenie liczebności i struktury próby danych   Zebranie próby danych →  Test → Decyzja nt hipotezy   WSTĘP      MOC TESTU               : prawdopodobieństwo odrzucenie prawdziwej H 1    1-       : moc testu = prawdopodobieństwo wykrycia          rzeczywistej różnicy / wpływu czynnika itp.   MOC TESTU   BŁĘDY  PRAWDZIWA  HIPOTEZA  H 0  H 1   PRZYJĘTA  HIPOTEZA  H 0   H 1   BŁĄD II-go RODZAJU    MOC TESTU     a naliza mocy powinna poprzedzać wykonanie każdego  eksperymentu   1. Liczba obserwacji w próbie danych  • łatwiej wykryć efekt w dużych próbach danych 

(…)

… różnice gdy założymy większe 
przyjęta H1
przyjęta H0
prawdziwa H0
prawdziwa H1
MOC TESTU - określanie liczebności próby dla danej mocy
1. Informacje z literatury
2. Numerycznie - rozkład testu, 1-b, 
3. Empirycznie - symulacje komputerowe
• wielokrotne (1 000) tworzenie sztucznych zbiorów
danych generowanych wg określonych założeń
• znane wartości prawdziwe
• testowanie
• określenie liczby błędów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz