Statystyka matematyczna - lista poleceń 6

Nasza ocena:

5
Wyświetleń: 399
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Statystyka matematyczna - lista poleceń 6 - strona 1

Fragment notatki:


Statystyka matematyczna Lista poleceń 6: testy dla średniej w rozkładzie normalnym (test Studenta) (test Studenta dla par obserwacji) Mężczyznom   cierpiącym   na   anemię   podano   nowy   lek,   mający   sprzyjać   zwiększeniu   stężenia  hemoglobiny we krwi. Dla każdego pacjenta zanotowano stężenie hemoglobiny (w g/dl) przed i po  terapii nowym lekiem. Przetestuj, czy lek jest skuteczny. Założenia: • normalność różnic w stężeniu hemoglobiny przed i po podaniu leku • niezależność (test Studenta dla dwóch prób niezależnych) Dane przedstawiają masy sześciomiesięcznych tuczników (w kg) w dwóch hodowlach. Przetestuj,  czy średnie masy tuczników w tych hodowlach różnią się. Założenia: • normalność danych pochodzących z każdej z hodowli • niezależność • równość wariancji w obu grupach – dodatkowy test Zdecyduj,  który  test  jest adekwatny  do przedstawionego  problemu,  sprawdź  jego  założenia,   a   następnie, o ile są spełnione, przeprowadź go i przedstaw konkluzję. 1. W celu sprawdzenia działania pewnej paszy gęsi u pewnego hodowcy podzielono na dwie  grupy. Pierwszą z nich karmiono jak do tej pory, drugą zaś karmiono nową paszą (dane w  kg). Przetestuj, czy istotnie nowa pasza sprzyja osiąganiu przez gęsi większej masy. 2. W celu sprawdzenia skuteczności pewnej diety w procesie odchudzania przeprowadzono  eksperyment polegający na tym, że dietę tę stosowała pewna grupa osób przez określony  czas. Zanotowano masę (w kg) każdej z osób przed rozpoczęciem diety i po jej zakończeniu.  Przetestuj, czy istotnie dieta ta jest skuteczna. 3. W celu weryfikacji, czy mężczyźni w Polsce jedzą więcej mięsa niż kobiety, wybrano pewną  grupę mężczyzn i pewną grupę kobiet i dla każdej z tych osób obliczono roczne spożycie  mięsa (w kg). Jaka jest konkluzja tego eksperymentu? 4. Dane przedstawiają roczne zarobki lekarzy (w zł) w dwóch przychodniach rejonowych w  pewnym mieście. Czy średnie zarobki lekarzy w tych przychodniach różnią się? 5. Dane przedstawiają stężenie tłuszczu (w %) w mleku z porannego udoju pewnego dnia  u dwóch różnych hodowców. Zweryfikuj hipotezę, czy mleko krów od tych hodowców różni  się pod względem zawartości tłuszczu. 6. Zmiana trenera sekcji pływackiej w pewnym klubie sportowym miała przynieść poprawę  wyników   zawodników.   Dla   każdego   z   nich   zanotowano   czas   (w   s)   na   100   m   stylem  dowolnym w dniu zmiany trenera oraz po dwóch miesiącach. Czy zmiana trenera wpłynęła  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz