Metody statystyczne w bilogii: wykład 2 - Populacje i próby danych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 868
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody statystyczne w bilogii: wykład 2 - Populacje i próby danych - strona 1 Metody statystyczne w bilogii: wykład 2 - Populacje i próby danych - strona 2 Metody statystyczne w bilogii: wykład 2 - Populacje i próby danych - strona 3

Fragment notatki:


METODY STATYSTYCZNE W BIOLOGII   1.   Wykład wstępny          2.  Populacje  i próby danych      3.   Testowanie hipotez i estymacja parametrów  4.   Planowanie eksperymentów biologicznych  5.   Najczęściej wykorzystywane testy statystyczne I  6.   Najczęściej wykorzystywane testy statystyczne II  7.  Regresja liniowa          8.  Regresja nieliniowa      9.   Określenie jakości dopasowania równania regresji liniowej i nieliniowej  10.  Korelacja  11.  Elementy statystycznego modelowania danych  12.   Porównywanie modeli  13.  Analiza wariancji  14.  Analiza kowariancji  15.   Podsumowanie materiału, wspólna analiza przykładów, dyskusja  WSTĘP   PODSTAWOWE POJĘCIA STATYSTYCZNE   1. Populacja i próba danych  2. Parametr populacji i estymator  3. Ważne aspekty związane z tworzeniem prób  danych i estymacją parametrów  4. Błąd próbkowania     POPULACJA I PRÓBA DANYCH   POPULACJA     Obserwacje dla  wszystkich osobników  danego gatunku / rasy  PRÓBA DANYCH     Obserwacje dotyczące  wycinka populacji     PARAMETR POPULACJI I ESTYMATOR   POPULACJA  Parametr   •  nieznany  •  dotyczy całej populacji  np. rzeczywista  średnia  masa ciała i jej odchylenie  standardowe w populacji  ryjówek  PRÓBA DANYCH  Estymator   •  znany  •  wartość obliczona dla  danej próby         np. obliczona  średnia masa  ciała i jej odchylenie  standardowe w  próbie  danych    ˆ , ˆ , sd x      PRZYKŁAD     WAŻNE ASPEKTY ZWIĄZANE Z TWORZENIEM PRÓB  DANYCH I ESTYMACJĄ PARAMETRÓW  WYBÓR PRÓBY DANYCH Z POPULACJI  1. Liczebność próby danych  2. Replikacje   3. Wybór osobników z populacji do próby danych   LICZEBNOŚĆ PRÓBY DANYCH  WAŻNE ASPEKTY ZWIĄZANE Z TWORZENIEM PRÓB  DANYCH I ESTYMACJĄ PARAMETRÓW  próba danych próba 1 próba 2 próba 3 próba 4 średnia różnica 156 prawdziwa 173.04 178 próba 1 #DZIEL/0! #DZIEL/0! 179 proba 2 #DZIEL/0! #DZIEL/0! 156 próba 3 #DZIEL/0! #DZIEL/0! 155 próba 4 #DZIEL/0! #DZIEL/0! 189 178 167 154 178 179 190 178 176 189 180 184 160 170 175 176    LICZEBNOŚĆ PRÓBY DANYCH  1. Liczba obserwacji w próbie  2. Im większa próba danych tym dokładniej można  oszacować wartości parametrów populacji  3. Wielkość próby danych zależy od: łatwości zdobywania  obserwacji, kosztów, dostępności obserwacji  4. Czynniki wpływające na wymaganą wielkość próby  danych  – zmienność obserwacji = odchylenie  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz