Statystyka opisowa - pytania egzamin inne, (sem III)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1267
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Statystyka opisowa - pytania egzamin inne, (sem III) - strona 1 Statystyka opisowa - pytania egzamin inne, (sem III) - strona 2 Statystyka opisowa - pytania egzamin inne, (sem III) - strona 3

Fragment notatki:

Rozkład t-studenta (wartość krytyczna)
od liczebności i poziomu ufności
Jeśli pomnożymy przez dwa wszystkie obserwacje to wariancja:
zwiększy się o dwa razy
zwiększy się o 2
żadna z powyższych odpowiedzi
Losowanie bez zwracania zależne
niezależne
Rozstęp kwartylowy jest miarą:
położenia
rozproszenia
Współczynnik zmienności jest miarą
rozproszenia
położenia
zmienności
Jeśli zwiększymy próbę to wariancja zmniejszy się?
tak
nie
Kowariancja jest:
z przedziału od -1 do 1
może być każdą liczbą rzeczywistą
Twierdzenie graniczne jest wykorzystywane do tego m. in. by sprawdzić czy estymator jest:
nieobciążony
zgodny
Rozkład χ2 zależy od:
ilości prób
od tablicy wielodzielnej
Grupa kobiet=20, grupa mężczyzn=30. Znaleźć za pomocą testu t-studenta….
48
50
25
Rozkład średniej z próby dla populacji o rozkładzie normalnym ze znaną wariancją odczytujemy:
z tablic rozkłady normalnego
z tablic t-studenta
Zwiększając liczebność próby przy zadanym poziomie ufności, przedział ufności będzie się kurczył?
tak
nie
Przy ustalonej liczebności próby oraz ze wzrostem poziomu ufności-czy rośnie długość przedziału ufności?
tak
nie
Moc testu
Y = 0,8X + 4 Co to jest 0,8? Jak się je interpretuje?
Czy średnia z próby jest nieobciążonym estymatorem z populacji? TAK
Czy wariancja z próby jest…. wariancja próby jest obciążonym estymatorem wariancji w populacji
Mamy podaną wagę w kilogramach i wzrost w centymetrach. I mamy dany współczynnik korelacji między tymi cechami. Jeśli te jednostki zamienimy odpowiednio na uncje i cale to czy współczynnik korelacji się zmieni?
tak
nie
Mamy podaną wagę w kilogramach i wzrost w centymetrach. I mamy dany współczynnik regresji między tymi cechami. Jeśli te jednostki zamienimy odpowiednio na uncje i cale to czy współczynnik regresji się zmieni?
tak
nie
Jeśli „koszyk” dóbr się nie zmienia w okresie badanym to: indeks cen Paaschego (P) i indeks cen Laspeyresa (L) jest w zależności:
L=P
LP
żadna z powyższych
Jeśli rośnie poziom ufności to rośnie prawdopodobieństwo popełnienia błędu I rodzaju?

(…)

… I rodzaju?
tak
nie
Jeśli rośnie poziom ufności to rośnie prawdopodobieństwo popełnienia błędu II rodzaju?
tak
nie
Jeśli rośnie liczebność próby to przedział:
rośnie
maleje
bez zmian
Czy wartość średniej może być poza przedziałem ufności?
tak
nie
Czy wartość oczekiwana może być poza przedziałem ufności?
tak
nie ??
Zadanie ze szczepionkami (placebo) + hipotezy (ale tego dokładnie nie pamiętam)

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz