UBÓSTWO, NIERÓWNOŚCI I WYKLUCZENIE SPOŁECZNE W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH 2007-2008

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
UBÓSTWO, NIERÓWNOŚCI I WYKLUCZENIE SPOŁECZNE  W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH 2007-2008 - strona 1 UBÓSTWO, NIERÓWNOŚCI I WYKLUCZENIE SPOŁECZNE  W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH 2007-2008 - strona 2 UBÓSTWO, NIERÓWNOŚCI I WYKLUCZENIE SPOŁECZNE  W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH 2007-2008 - strona 3

Fragment notatki:

UBÓSTWO, NIERÓWNOŚCI I WYKLUCZENIE SPOŁECZNE W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH 2007-2008 Analiza ubóstwa i wykluczenia społecznego krajów UE opiera się na wynikach badania EU-SILC w latach 2007 i 2008. Podstawą analizy jest zarówno wskaźnik monetarny ubóstwa oparty o dochody gospodarstw domowych jak i wybrane wskaźniki niemonetarne będące symptomami ubóstwa i wykluczenia społecznego. Ekwiwalentny dochód do dyspozycji gospodarstw domowych oraz wartości symptomów ubóstwa niemonetarnego (deprywacji) i wykluczenia społecznego poszczególnych gospodarstw domowych zostały przypisane ich członkom.
Poziom dochodów ekwiwalentnych gospodarstw domowych wyrażonych w porównywalnych jednostkach pieniężnych uwzględniających siłę nabywczą walut krajów (PPS) był w 2008 r. znacznie zróżnicowany. Tabela 9.23. Średnie roczne dochody ekwiwalentne* gospodarstw domowych i relatywne granice ubóstwa w krajach UE w 2007 r. i 2008 r.** Kraje Średnie roczne dochody ekwiwalentne w Relatywna granica ubóstwa w PPS*** EUR PPS 2007 2008 2007 2008 2007 2008 UE-27 Belgia Bułgaria Czechy Dania Niemcy Estonia Irlandia Grecja Hiszpania Francja Włochy Cypr Łotwa Litwa Luksemburg Węgry Malta Holandia Austria Polska Portugalia Rumunia Słowenia Słowacja Finlandia Szwecja Wielka Brytania 15 912,9
19 142,7
1 721,4
6 147,6
25 112,7
20 270,4
5 304,1
25 988,5
12 130,3
13 654,5
18 382,7
17 239,0
18 564,7
4 086,9
3 938,6
34 223,0
4 376,0
9 898,4
20 808,8
20 341,9
4 149,6
9 928,7
1 986,6
10 723,9
4 378,2
20 787,0
20 177,5
24 733,0
16 495,7
19 986,2
2 662,3
6 809,6
26 030,0
21 086,2
6 333,1


(…)

… z roku poprzedzającego rok przeprowadzenia badania.
*** Jako granicę ubóstwa w poszczególnych latach przyjęto 60 proc. mediany rozkładu dochodów ekwiwalentnych.
Rysunek 9.6. Zasięg ubóstwa monetarnego i niemonetarnego w UE w 2007 r.
Źródło: (Fusco i in., 2010).
Symptomy deprywacji: zmienne wskazujące na niemożność zaspokojenia określonych potrzeb gospodarstw domowych ze względów finansowych:
Brak możliwości opłacenia…
…. Średnie roczne dochody ekwiwalentne* gospodarstw domowych i relatywne granice ubóstwa w krajach UE w 2007 r. i 2008 r.**
Kraje
Średnie roczne dochody ekwiwalentne w
Relatywna granica ubóstwa w PPS***
EUR
PPS
2007
2008
2007
2008
2007
2008
UE-27
Belgia
Bułgaria
Czechy
Dania
Niemcy
Estonia
Irlandia
Grecja
Hiszpania Francja
Włochy
Cypr
Łotwa
Litwa
Luksemburg
Węgry
Malta
Holandia
Austria
Polska
Portugalia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz