Metody numeryczne - strona 4

Układy równań liniowych - metody iteracyjne - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Metody numeryczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 448

WYKŁAD 7 UKŁADY RÓWNAŃ LINIOWYCH – METODY ITERACYJNE STACJONARNE METODY ITERACYJNE Omawianie metod iteracyjnych rozpoczniemy od przedstawienia macierzy wyjściowego układu równań AX = B w postaci sumy (1) A =S+D+T= D+J (2) macierzy t...

Układy równań nieliniowych - metody netwona - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Metody numeryczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 476

WYKŁAD 8 UKŁADY RÓWNAŃ NIELINIOWYCH METODY NEWTONA DLA UKŁADÓW RÓWNAŃ Wszystkie skalarne metody iteracyjne rozwiązania pojedynczego równania nieliniowego dają się teoretycznie rozszerzyć na przypadek układu równań nieliniowych. Metody iteracyjne Newtona mo na uogólnić korzystając z pojęcia ró ...

Interpolacja wielomianowa - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Metody numeryczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 448

WYKŁAD 9 INTERPOLACJA WIELOMIANOWA INTERPOLACJA – POJĘCIA PODSTAWOWE W ograniczonym przedziale [ a , b] rozpatrzmy ciąg punktów: a = x0 j (5) Wyznacznik podstawowy tego układu równań n ... x0 1        tak więc układ ró...

Zbieżności interpolacji - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Metody numeryczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 882

WYKŁAD 10 ZBIEŻNOŚĆ INTERPOLACJI WIELOMIANOWEJ WIELOMIANOWE FUNKCJE SKLEJANE HERMITE’A ZBIE NOŚĆ INTERPOLACJI WIELOMIANOWEJ W poprzednich rozdziałach stwierdziliśmy, e istnieje dokładnie jeden wielo-mian interpolacyjny, który mo e być re...

Wielomianowe funkcje sklejane trzeciego stopnia - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Metody numeryczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 721

WYKŁAD 11 WIELOMIANOWE FUNKCJE SKLEJANE TRZECIEGO STOPNIA Przedstawimy najpierw funkcję sklejaną Hermite’a S H ( x) (z defektem dwa), która charakteryzuje się następującymi własnościami: - w ka dym podprzedziale [ xi−1 , xi ] (i = 1, ..., n) jest wielomianem trzeciego stopnia, = 2 i + + i...

Różniczkowanie i całkowanie - wykład 12

 • Politechnika Śląska
 • Metody numeryczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 567

WYKŁAD 12 RÓ NICZKOWANIE I CAŁKOWANIE RÓ NICZKOWANIE NUMERYCZNE Ogólne wzory ró niczkowania numerycznego mo na uzyskać po zró niczkowaniu wzorów interpolacyjnych lub aproksymacyjnych. Nale y jednak przy tym pamiętać, e przybli one ró niczkowanie jest operacją mniej dokładną ni

Aproksymacja średniokwadratowa - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Metody numeryczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1701

WYKŁAD 13 APROKSYMACJA ŚREDNIOKWADRATOWA WIELOMIANAMI RADZAJE APROKSYMACJI Aproksymacja jest działem analizy numerycznej zajmującym się najbardziej ogólnymi zagadnieniami przybli ania funkcji, polegającymi na wyznaczaniu dla danej funkcji f ( x ) takich funkcji F(x), które w określonym sensie ...

Interpolacja funkcji dwóch zmiennych - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Metody numeryczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1330

WYKŁAD 14 INTERPOLACJA FUNKCJI DWÓCH ZMIENNYCH Wszystkie przedstawione podczas wykładów metody interpolacji funkcji jednej zmiennej mogą być formalnie rozszerzone na przypadek funkcji n zmiennych niezale nych opierając się na zasadzie uzm...

Metody numeryczne-opracowanie wykłady

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Anna Barczak
 • Metody numeryczne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 882

Metody numeryczne - opracowanie Wyznacznik macierzy trójkątnej = iloczyn elementów na przekątnej Układ oznaczony – jedno rozwiązanie Układ nieoznaczony – wiele rozwiązao Układ sprzeczny – brak rozwiązao Błąd wejściowy – niedokładne ...

Rozwiązywanie równań różniczkowych zwyczajnych-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Anna Barczak
 • Metody numeryczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 945

ROZWIĄZYWANIE RÓWNAŃ RÓŻNICZKOWYCH ZWYCZAJNYCH Równania różniczkowe są to równania, które zawierają w swojej budowie pochodną. Równania te można podzielić ze względu na rodzaj pochodnej jaka w nich występuje. Jeżeli równanie zawiera pochodną funkcji jednej zmiennej wówczas nazywa się ona