Metody numeryczne

note /search

Rozwiązywanie równań nieliniowych - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Metody numeryczne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 875

W1/2 str 1 Rozwi zywanie równa nieliniowych Niech f b dzie funkcj okre lon na przedziale [a,b]. Zadaniem jest znalezienie takiego α z tego przedziału, e f (α) = 0. Oczywi cie takich warto ci α mo e by wiele. Numerycznie, takie zadanie, rozwi zuje si zwykle metodami iteracyjnymi, tj. tworzymy ...

Rozwiązywanie układów równań nieliniowych - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Metody numeryczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 714

str 4 W1/2 a) bisekcji : E = 1 ; p = 1, K = 1, b) siecznych : E = 1+ 5 2 ≅ 1.62 ; p = 1+ 5 , Κ = 1, 2 1 c) stycznych : E = 2 1+ K1 ; p = 2, K = 1 + K 1 Z omówionych trzech metod najni szy wska nik efektywno ci ma metoda bisekcji (zbie no tylko liniowa). Porównanie dwóch pozostałyc...

Aproksymacja - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Metody numeryczne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1512

Aproksymacja Zadaniem aproksymacji funkcji jest znalezienie funkcji która jest przybliżeniem funkcji dokładnej w ściśle sprecyzowanym sensie. W przypadku poniższego zadania staramy się znaleźć funkcję analityczną (wielomianową), która będzie ...

Całkowanie numeryczne - wykład - metody

 • Politechnika Wrocławska
 • Metody numeryczne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1561

Całkowanie numeryczne Całkowanie numeryczne to przybliżone obliczanie całek oznaczonych. Proste metody całkowania numerycznego polegają na przybliżeniu całki za pomocą odpowiedniej sumy ważonej całkowanej funkcji w kilku punktach. Całkowanie numeryczne zalicza się do

Programowanie liniowe - metoda simplex - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Metody numeryczne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 931

Programowanie liniowe - metoda simplex Algorytm simplex jest algorytmem pozwalającym znaleźć maksimum linowej funkcji celu określonej równaniem w obszarze ograniczonym liniowymi warunkami: podstawowymi: dodatkowymi Algorytm ten pol...

Całkowanie numeryczne - metoda Simsona

 • Politechnika Wrocławska
 • Metody numeryczne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2121

Sprawozdanie z ćwiczenia Temat: Całkowanie numeryczne Opis badanego zagadnienia Zadanie polegało na napisaniu programu wyznaczającego całki oznaczone funkcji: 1. f(x)= 4x3+3x2 2. f(x)= 3sin(x2) przy użyciu 3 metod: Prostokątów Trapez...

Wykład - interpolacja

 • Politechnika Wrocławska
 • Metody numeryczne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 784

Interpolacja Interpolacja jest metoda numeryczna polegająca na wyznaczaniu w danym przedziale tzw. funkcji interpolacyjnej, która przyjmuje w nim z góry zadane wartości w ustalonyc...

Reprezentacje liczb, algorytm Hornera - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Metody numeryczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 588

Reprezentacje liczb, algorytm Hornera, badanie błędów numerycznych Część I 1. Wstęp Funkcję można przedstawić w postaci nieskończonego szeregu: Charakterystyczna cecha tej funkcji jest to, ze pochodna tej funkcji jest jej równa. Wykresem funkcji jest: 2. Fragment kodu: hold on; x=1 dokladnosc=0.0...

Układy równań liniowych - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Metody numeryczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 546

Układy równań liniowych W przeprowadzonym doświadczeniu przeprowadziliśmy analizę rozwiązywalności układu równań liniowych metodą iteracyjną Jakobiego. Metody te opierają się na stworzeniu takiego ciągu wektorów rozwiązań, aby był on zbie...