Metody numeryczne - strona 2

Aproksymacja redmokwadratowa dyskretna - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Janusz Wąsowski
 • Metody numeryczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 574

Aproksymacja średmokwadratowa dyskretna. 5.1 Sformułować zadanie aproksymacji średniokwadratowej dyskretnej. Rozważyć przypadki aproksymacji typu wielomianowego i trygonometrycznego. • Aproksymacja średniookwadratowa dyskretna: j = (j o,j i...

Całkowanie numeryczne - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Janusz Wąsowski
 • Metody numeryczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1043

Całkowanie numeryczne. 6.1 Co to jest kwadratura ? Omówić rolę funkcji wagowej p. Do przybliżonego obliczenia całki I(f) stosujemy wzory, zwane kwadraturami, w postaci: przy czym wspó...

Interpolacja - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Janusz Wąsowski
 • Metody numeryczne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 945

Interpolacja 4.1 Sformułować zadanie interpolacyjne Lagrange'a. Zadanie interpolacyjne Lagrange'a polega na znalezieniu wielomianu Ln, stopnia nie wyższego niż n spełniającego warunki interpolacji Ln(xi)=f(xi) dla i=0,l,..,n.

Rozwiązywanie równań nieliniowych i ich układów - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Janusz Wąsowski
 • Metody numeryczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 686

Rozwiązywanie równań nieliniowych i ich układów. 3.1 Na czym polegają metody iteracyjne rozwiązywania rozważanego obecnie zadania numerycznego (dla przypadku skalarnego). Zdefiniować wykładnik zbieżności takich metod. Podać ten wykładnik dla metody: siecznych, stycznych, bisekcji. Metody iteracyjn...

Wyjaśnić pojęcia związane z błędem

 • Politechnika Warszawska
 • dr Janusz Wąsowski
 • Metody numeryczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 574

Wyjaśnić pojęcia związane z błędem: • liczba przybliżona a jest to liczba różniąca się nieznacznie od dokładnej liczby A i zastępująca ja w obliczeniach • błąd bezwzględny Da liczby przybliżonej a nazywamy

Całkowanie numeryczne-sprawozdanie - Całka oznaczona

 • Politechnika Gdańska
 • dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz
 • Metody numeryczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1428

1) Wstęp Bardzo prosta i szybka funkcja do obliczania całek oznaczonych (w tym przypadku pola pod daną funkcją). Metodę tę rozbiłem na dwie funkcje - tę właściwą i funkcję obliczającą wartość funkji podcałkowej. Umożliwia to umieszczenie w...

Bisekcja-sprawozdanie

 • Politechnika Gdańska
 • dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz
 • Metody numeryczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1764

1) Wstęp Rozwiązywanie równań to kolejne poważne zadanie numeryczne. Należy zaznaczyć, że komputera nie można w żaden sposób zmusić do przekształcania wzorów funkcji, nie wspominając już o stosowaniu bardziej zaawansowanych technik, jak chociażby twierdzenie Bézout. Należy posłużyć się, jak w przyp...

Ekstrapolacja-sprawozdanie

 • Politechnika Gdańska
 • dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz
 • Metody numeryczne
Pobrań: 315
Wyświetleń: 3325

1) Wstęp Ekstrapolacja Richardsona polega na obliczaniu dokładniejszej wartości całki na podstawie dwóch wartości wyznaczonych numerycznie dla różnych wielkości podprzedziałów, na jakie podzielony jest przedział całkowania. Metodę można użyć...