Metody numeryczne - strona 3

Hybryda-sprawozdanie

 • Politechnika Gdańska
 • dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz
 • Metody numeryczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1092

Algorytm Newtona-Raphsona Do odnajdywania wartości pierwiastka kwadratowego z liczby a Metoda ta polega na obliczaniu kolejnych przybliżeń pierwiastka danej liczby a. Przybliżenie (n+1)-wsze otrzymujemy przez podstawienie przybliżenia n-tego do wzoru: Wynika to z faktu, że jeśli nasze przybliżeni...

Interpolacja-sprawozdanie

 • Politechnika Gdańska
 • dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz
 • Metody numeryczne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2324

1) Wstęp Interpolacja - oszacowanie wartości (zwł. funkcji mat.) znajdujących się między dwiema znanymi wartościami. łac. interpolatio 'przekształcenie' od interpolare 'przekształcać; fałszować za pomocą

Całkowanie numeryczne - Metoda Monte-Carlo

 • Politechnika Gdańska
 • dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz
 • Metody numeryczne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1778

1) Wstęp Bardzo prosta i szybka funkcja do obliczania całek oznaczonych (w tym przypadku pola pod daną funkcją). Metodę tę rozbiłem na dwie funkcje - tę właściwą i funkcję obliczającą wartość funkji podcałkowej. Umożliwia to umieszczenie w niej kilku różnych funkcji i ich wybór np. za pomocą case. ...

Metoda hybrydowa-sprawozdanie

 • Politechnika Gdańska
 • Metody numeryczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 826

Algorytm Newtona-Raphsona Do odnajdywania wartości pierwiastka kwadratowego z liczby a Metoda ta polega na obliczaniu kolejnych przybliżeń pierwiastka danej liczby a. Przybliżenie (n+1) otrzymujemy przez podstawienie przybliżenia n-tego do wzoru: Wynika to z faktu, że jeśli nasze przybliżenie nie...

Metody numeryczne - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Metody numeryczne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 546

WYKŁAD 1 WPROWADZENIE DO METOD NUMERYCZNYCH POJĘCIE METOD NUMERYCZNYCH Metody numeryczne są działem matematyki stosowanej, zajmującym się opracowywaniem metod przybli onego rozwiązywania skomplikowanych zagadnień ma-tematycznych, któ...

Obliczanie wartości funkcji - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Metody numeryczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 532

WYKŁAD 2 OBLICZANIE WARTOŚCI FUNKCJI SCHEMAT HORNERA Schemat Hornera jest najczęściej wykorzystywanym algorytmem obliczania wartości wielomianu Pn ( x ) = an x n + an−1 x n−1 + ... + a0 (1) ze znanymi współczynnikami rzeczywistymi a k ( k = 0, 1, ..., n ; a n ≠ 0). Wyznaczanie wartości wielom...

Rozwiązywanie równań nieliniowych - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Metody numeryczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 910

WYKŁAD 3 ROZWIĄZYWANIE RÓWNAŃ NIELINIOWYCH RÓWNANIA NIELINIOWE - WSTĘP Zagadnienie wyznaczania pierwiastków równań nieliniowych, występujące często w ró nych dziedzinach nauki i techniki, jest jednym z najstarszych zadań matematycznych. Przykładem takiego zagadnienia jest rozwiązywanie powszec...

Algebra macierzy - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Metody numeryczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 588

WYKŁAD 4 ALGEBRA MACIERZY MACIERZE – POJĘCIA WSTĘPNE Macierzą nazywamy zbiór elementów, uporządkowanych w postaci prostokątnej tablicy, zawierającej n wierszy oraz m kolumn A = [ ai j ] n × m  a11  a21 =  ... a  n1 a12 a22 ... an 2 ... a1m   ... a2 m  ... ...  .  ....

Układy równań liniowych - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Metody numeryczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 385

WYKŁAD 5 UKŁADY RÓWNAŃ LINIOWYCH UKŁADY RÓWNAŃ LINIOWYCH - WSTĘP Będziemy zajmować się metodami rozwiązywania układu n równań liniowych z n niewiadomymi postaci: a11 x1 + a12 x2 + ... + a1n xn = b1 ,   a21 x1 + a21 x2 + ... + a2 n xn = b2 ,      an1 x1 + an 2 x2 + ... + an n xn...

Układy równań liniowych z macierzami pasmowymi - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Metody numeryczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 546

WYKŁAD 6 UKŁADY RÓWNAŃ LINIOWYCH Z MACIERZAMI PASMOWYMI Jeśli macierz A układu równań AX = B jest trójdiagonalna b 1  a 2    A=        c1 b2 c2 . . . . . . . . . an−1 bn−1 0 0 an       ,    cn−1   bn   (1) to układ równa...