Filozofia nieanalistyczna - strona 2

Filozofia nieanalistyczna, neokantyzm

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia nieanalistyczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 756

NEOKANTYZM Od lat 60-ych w filozofii niemieckiej nastąpił powrót do Kanta jako odzew wobec kryzysu wywołanego interpretacjami Hegla. Ruch ten zainicjowany został przez przyrodników (fizyków, fizjologów, biologów). Powrót do realizmu, pozycja s...

Filozofia nieanalistyczna, NIETZSCHE 1834 - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia nieanalistyczna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1057

NIETZSCHE 1834-1900 1. Jako krytyk religii, moralności, społeczeństwa. 2. Koncepcje pozytywne: człowiek, wola mocy. 3. Status dokonań Nietzschego. Nietzsche uzyskał sławę postawą antychrześcijańską i krytyką idei. Przedswtawia nową hierarchię filozoficzną, nowy typ pisarstwa, Nazywa swoją metodę...

Wilhelm Dilthey 1833 - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia nieanalistyczna
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1785

WILHELM DILTHEY 1833 - 1911 1. Krytyka istniejących filozofii. 2. Filozofia życia. „Życie” jako centralny podmiot filozoficzny. 3. Metodologia badań humanistycznych. 4. Teoria światopoglądu. 5. „Życie” w ujęciu Diltheya. 6. Krytyka Di...

Antropologiczna filozofia Maxa Schelera - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia nieanalistyczna
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2226

ANTROPOLOGIA FILOZOFICZNA MAXA SCHELERA (1874 - 1928) - przedstawienie filozofii współczesnej jako antropologii, odwołuje się do fenomenologii Husserla. Scheler - zaniepokojony sytuacją człowieka. Jesteśmy pierwszą epoką w które...

Egzystencjalizm Sartre - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia nieanalistyczna
Pobrań: 259
Wyświetleń: 588

Egzystencjalizm Sartre'a Jean Paul Sartre (1905-1980), francuski filozof, pisarz, krytyk literacki i publicysta; był czołowym przedstawicielem francuskiego egzystencjalizmu; ukończył stu...

Filozofia egzystencji Jaspersa - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia nieanalistyczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 616

Filozofia egzystencji Jaspersa Karl Jaspers (1883-1969) był drugim, obok Heideggera, wybitnym przedstawicielem egzystencjalizmu w Niemczech. Równocześnie jednak poglądy Jaspersa były bardziej zbliżone do teistycznego egzystencjalizmu Kierkega...

Funkcje kultury - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia nieanalistyczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 735

Funkcje kultury Freudowska koncepcja człowieka pozostaje w ścisłym związku z obecną również u twórcy psychoanalizy koncepcją kultury, która posiada również filozoficzny sens i stanowi jakby logiczne dopełnienie poglądów Freuda na temat natury człowieka. Zdaniem Freuda, tworzona przez wieki kultura ...

Filozofia nieanalityczna, Gadamer - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia nieanalistyczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 686

GADAMER (1900 - 2002) - neokantysta, kształcił się w szkole neokantowskiej. „Prawda i metoda” (1960) - przemyślenie czym jest hermeneutyka (na tle przyrodoznawstwa), wydanie tej pracy przyniosło mu rozgłos, to przede wszystkim krytyka filozof...

Filozofia nieanalityczna, Henri Bergson - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia nieanalistyczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 637

HENRI BERGSON 1889 - „Bezpośrednie dane osobowości”, „Materia i pamięć” 1903 - „Wstęp do metafizyki” (esej) 1907 - „Ewolucja twórcza” Krytyka władz poznawczych Nasze działanie uwarunkowane jest w naszej nieświadomości. - celowość działania władzy rozsądku jest celowością obserwacji i przemyśle...