Filozofia nieanalistyczna

note /search

Filozofia nieanalityczna, Krytyka intelektu - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia nieanalistyczna
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1106

Krytyka intelektu. Najogólniej można powiedzieć, że filozofia Bergsona składa się z dwóch głównych części: (a) krytycznej, będącej krytycznym ustosunkowaniem się filozofa do zastanych poglądów filozoficznych oraz (b) pozytywnej, w której Bergson przedstawił własne poglądy na najważniejsze zagadnieni...

Filozofia nieanalityczna, Personalizm Mouniera - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia nieanalistyczna
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1540

Personalizm Mouniera Emmanuel Mounier, francuski filozof, krytyk literacki i publicysta, żył w latach 1905-1950. Studiował najpierw prawo, a następnie filozofię. W trakcie studiów filozoficznych pozostawał pod wpływem filozofii Bergsona,...

Powstanie neotomizmu - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia nieanalistyczna
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1484

Powstanie neotomizmu i jego ogólna charakterystyka Proces powstawania filozofii chrześcijańskiej rozpoczął się począwszy od II wieku naszej ery i zanim doprowadził do ukształtowania się systemu filozoficznego, który został uznany przez Kościół i...

Filozofia nieanalityczna, szkoła franfurcka - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia nieanalistyczna
Pobrań: 175
Wyświetleń: 931

SZKOŁA FRANKFURCKA - ruch paramarksistowski Marks, Lukacs nie uważali się za klasę proletariatu. Przedstawiciele owej szkoły nie uważali się również za socjaldemokratów. Ich działalność ograniczała się raczej do krytyki. Przedstawiciel...

Współczesna filozofia chrześcijańska - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia nieanalistyczna
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1295

WSPÓŁCZESNA FILOZOFIA CHRZEŚCIJAŃSKA Neotomizm. Odnowienie filozofii chrześcijańskiej w XX wieku. Zmiana nastąpiła najpierw na gruncie filozofii protestanckiej. Neotomizm (źródło - Arystoteles). 1899 - papież uznał filozofię Toma...

Filozofia nieanalistyczna, E. Husserl - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia nieanalistyczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 595

E. HUSSERL (1859 - 1938) Zaczął od problemów logiczno-matematycznych. Pochodzenie żydowskie (co pod koniec życia utrudniało mu pracę naukową). Fenomenologia Ocena sytuacji współczesnej kultury - znajdujemy się w stanie duchowej nędzy.

Frnomenologia egzystencjalna - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia nieanalistyczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 791

FENOMENOLOGIA EGZYSTENCJALNA Morice Marleau-Pounty (1907-1961) - silny związek ze scjentyzmem. - jego badanie są połączone z psychologią. Jego dzieła to ponawiana krytyka nauk. Poznanie naukowe daje nam tylko modele. Nauka jest zbyt mało r...

Filozofia nieanalistyczna, Freud - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia nieanalistyczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 714

FREUD - koncepcja życia psychicznego Stwierdzenie Freuda, które jest przesłanką jego koncepcji (że procesy fizjologiczne odzwierciedlają się w psychice) jest tylko hipotezą. Koncepcją terapii psychoanalitycznej - przez przypomnienie zdarzeń z dzieciństwa Freud rozumie wyparcie przedstawienia popęd...

Filozofia nieanalistyczna, Heidegger - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia nieanalistyczna
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1351

HEIDEGGER Prace zebrane to ok. 150 tomów. Za życia opublikował tylko „bycie i czas” oraz „Kant a problem metafizyki”. Miał za sobą studia teologiczne, krytyk chrześcijaństwa. Krytyka dotychczasowej filozofii Sama intencja rozwiązywania problemów przez filozofię jest już wypaczeniem. Filozofia nie...

Filozofia nieanalistyczna, Krytyka nauki - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia nieanalistyczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 700

Krytyka nauki. Nietzsche dąży do ponownej interpretacji kategorii poznawczych. Jest nieskończona ilość interpretacji na które jesteśmy skazani. Interpretacje to próba deszyfracji. Interpretacje powinny walczyć ze sobą (myśl pluralistyczna). W poznaniu podstawową rolę odgrywają popędy. Nie można pat...