Public relations - strona 4

PR a marketing-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Dorota Byczkowska
 • Public relations
Pobrań: 35
Wyświetleń: 707

PR a marketing Marketing to podstawowa funkcja przedsiębiorstwa, która łączy potrzeby i oczekiwania aktualnych bądź potencjalnych nabywców oraz pracowników (marketing wewnętrzny) z każdym z obszarów jego działalności (produkcją, sprzedażą, zarządzaniem kadrami itd.). marketing / PR element charakt...

PR a propaganda-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Dorota Byczkowska
 • Public relations
Pobrań: 105
Wyświetleń: 791

PR a propaganda Propaganda (łac. propagare, propagatio) znaczyłoby dosłownie: „ubijać”, „urabiać”, „kontynuować”. W swobodniejszym tłumaczeniu oznacza „krzewienie” , „upowszechnianie”. Propaganda to proces tworzenia opinii, postaw zachowań jakiejś części społeczeństwa zgodnie z intencją ją uprawiaj...

PR a public affairs-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Dorota Byczkowska
 • Public relations
Pobrań: 56
Wyświetleń: 749

PR a public affairs Współczesne rozumienie tego terminu w literaturze i praktyce PR jest odmienne niż w przeszłości. Dawniej public affairs (PA) oznaczało dobrowolną, podjętą z własnej inspiracji działalność przedsiębiorstw na rzecz rozwiązania jakiegoś problemu społecznego o większym ciężarze gatu...

PR a publicity-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Dorota Byczkowska
 • Public relations
Pobrań: 21
Wyświetleń: 539

PR a publicity Publicity to niereklamowe publikacje na temat firmy i jej działalności w publicznych środkach masowego przekazu. Pod pozorem neutralnych przekazów odredakcyjnych uprawiana jest nierzadko kryptoreklama. Można dodać, że w sensie...

PR a reklama, Internal PR, Feedback-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Dorota Byczkowska
 • Public relations
Pobrań: 42
Wyświetleń: 525

PR A REKLMA: Pr i reklama są w gruncie rzeczy do siebie bardzo podobne i wszelkie wypunktowywane różnice można jakoś obalić. Na przykład: R służy sprzedaży, a PR kreowaniu wizerunku- tak, ale ostateczny cel jest ten sam- informowanie i tworzenie pozytywnego wizerunku, z tym, że reklama robi to wsze...

PR a reklama-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Dorota Byczkowska
 • Public relations
Pobrań: 7
Wyświetleń: 434

PR a reklama Public relations było traktowane przez niektórych przedsiębiorców jako działalność niepotrzebna, bo nieukierunkowana na szybki zysk. Niezrozumienie istoty wpływu opinii o firmie spowodowało również traktowanie działań PR jako formy reklamy. Takie utożsamienie public relations i klasycz...

Product placement-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Dorota Byczkowska
 • Public relations
Pobrań: 28
Wyświetleń: 959

Co to jest product placement? Product placement to sposób promocji polegający na umieszczeniu na zasadach komercyjnych w filmie, sztuce teatralnej, programie telewizyjnym czy też innym nośniku audiowizualnym lub drukowanym produktu lub s...

Przyczyny kryzysu-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Dorota Byczkowska
 • Public relations
Pobrań: 63
Wyświetleń: 756

Przyczyny kryzysu: B. Rozwadowska proponuje następującą klasyfikację zdarzeń noszących znamiona kryzysu, bazując na przyczynach ich powstawania: - kryzysy wywołane wewnętrznymi problemami ekonomicznymi (zła polityka cenowa, nieściągalne długi, brak płynności finansowej, zbyt szybkie zmiany technol...

Przygotowanie kampanii lobbingowej-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Dorota Byczkowska
 • Public relations
Pobrań: 28
Wyświetleń: 560

Przygotowanie kampanii lobbingowej 1. Dogłębna analiza problemu zrozumienie istoty problemu - analiza jego aspektów ekonomicznych, społecznych i politycznych poznanie celów i argumentów oponentów zidentyfikowanie decydentów i zbadanie ich nastawienia 2. Analiza możliwych scenariuszy zdarzeń pr...

Reklama i promocja-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Dorota Byczkowska
 • Public relations
Pobrań: 0
Wyświetleń: 497

Reklama (advertising) będąca bezosobową, płatną i adresowaną do masowego odbiorcy formą przekazywania informacji rynkowych.   Public Relations (propaganda marketingowa) ·        ciągłe wysiłki mające na celu stworzenie i utrzymanie wzajemnego zaufania między organizacją a społeczeństwem ·       ...