PR a public affairs-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 889
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
PR a public affairs-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

PR a public affairs
Współczesne rozumienie tego terminu w literaturze i praktyce PR jest odmienne niż w przeszłości. Dawniej public affairs (PA) oznaczało dobrowolną, podjętą z własnej inspiracji działalność przedsiębiorstw na rzecz rozwiązania jakiegoś problemu społecznego o większym ciężarze gatunkowym.
Mimo, iż w naukach ekonomicznych nadal rozumie się public affairs jako działalność na rzecz wspólnego dobra, wspólnoty, to od lat sześćdziesiątych i zwłaszcza w odniesieniu do organizacji non profit, uznaje się PA za dyscyplinę zajmującą się utrzymywaniem kontaktów z władzami, instytucjami politycznymi, opiniotwórczymi, prawodawczymi. To tworzenie relacji między organizacjami a rządem, służbami cywilnymi. PA ma podtrzymywać zainteresowanie polityków sprawami organizacji, a organizacji - aktywnościami parlamentarnymi i legislacyjnymi procedurami. Największa organizacja zajmująca się public affairs w Wielkiej Brytanii tak definiuje PA: „… jest terminem opisującym stosunki między organizacją a jednostką lub grupami docelowymi, które mogą być bezpośrednio zainteresowane sprawami organizacji. Tymi grupami dla PA są parlamentarzyści, urzędnicy państwowi, udziałowcy, zwykli klienci, zrzeszenia branżowe producentów, grona ekspertów, ugrupowania biznesowe oraz media. Specjaliści PA angażują grupy docelowe w celu wyjaśnienia polityki organizacji, dostarczenia statystycznych i faktycznych informacji oraz w celu wywarcia nacisku w sprawach, które mogą mieć pozytywny wpływ na funkcjonowanie organizacji i w innym miejscu: Celem jest wywarcie wpływu na politykę publiczną, budowa i utrzymanie silnego wizerunku oraz znalezienie wspólnego gruntu z grupami docelowymi.” Brytyjscy specjaliści wyróżniają następujące gałęzie PA: polityczną, spraw i stosunków w administracji rządowej, spraw i relacji parlamentarnych, spraw europejskich, doradztwa politycznego, analizy politycznej, spraw i relacji zagranicznych, kampanii, komunikowania korporacyjnego, spraw korporacji, relacji inwestorskich, zarządzania udziałowcami. W PR określa się PA następująco: Public affairs (PA) jest specjalnym działem/częścią PR, który kształtuje i utrzymuje stosunki z otoczeniem rządowym, władzami i wspólnotami mieszkańców, społecznościami lokalnymi, by wpływać na politykę społeczną.
Sferami działania PA są: stosunki z władzami różnych szczebli
stosunki ze społecznościami, szczególnie lokalnymi, samorządem lokalnym
akcje i komitety polityczne
akcje społeczne, dobroczynne
popularne formy pomocy ludziom
zarządzanie problemowe
W Stanach Zjednoczonych zauważyć można pewną tendencję przechodzenia z działalności PR do PA, bywa też, że obie te działalności traktowane są równorzędnie jako sposób kształtowania stosunków zewnętrznych. Dość częsta zmiana tabliczek na drzwiach działów PR w przedsiębiorstwach po aferze Watergate z public relations na public affairs nie była więc jedynie zabiegiem formalnym. W Niemczech PA występuje z reguły jako samodzielna funkcja obok właściwego PR, ale nie jest to model dla całego obszaru niemieckojęzycznego, gdyż np. w szwajcarskich dużych przedsiębiorstwach zaczyna się również podobna tendencja jak w Stanach Zjednoczonych. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz