Public relations - strona 3

Kultura organizacyjna i Corporate design-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Dorota Byczkowska
 • Public relations
Pobrań: 0
Wyświetleń: 735

KULTURA ORGANIZACYJNA (CORPORATE BEHAVIOUR) system wartości obowiązujący w danej firmie obejmujący normy komunikowania, działania i zachowania organizacji. Autorzy definiują kulturę organizacyjną jako normy społeczne i systemy wartości stymulujące pracowników, właściwy klimat organizacyjny, sposób...

Logotyp-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Dorota Byczkowska
 • Public relations
Pobrań: 7
Wyświetleń: 525

Logotyp to nazwa firmy lub skrót nazwy zapisany w charakterystyczny sposób czyli specyficznym krojem pisma w firmowych kolorach, a często spójna kompozycja złożona z artystycznie ujętej nazwy i wyobrażeń ikonicznych. Logo jest z założenia plasty...

Marketing mix-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Dorota Byczkowska
 • Public relations
Pobrań: 77
Wyświetleń: 525

Marketing mix Marketing mix - zestaw narzędzi marketingowych, wykorzystywanych przez firmę, w celach marketingowych na rynku docelowym. Narzędzia marketingu możemy podzielić na 4 grupy - tzw. 4P: Price, Place, Product, Promotion Nie bez znaczenia jest kolejność czterech występujących elementów ma...

Mecenat a sponsoring-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Dorota Byczkowska
 • Public relations
Pobrań: 63
Wyświetleń: 623

MECENAT A SPONSORING Obszary: Sport (drużyny, imprezy, zawodnicy) Kultura i sztuka (koncerty, teatry, muzea) Nauka i oświata (finansowanie badań, stypendiów, konferencji naukowych) Zdrowie (darowizny na rzecz szpitali, akcje propagu...

Otoczenie wewnętrzne-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Dorota Byczkowska
 • Public relations
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1190

Otoczenie wewnętrzne: Składa się z właścicieli organizacji, zarządu, pracowników, otoczenia fizycznego i kultury. Właściciele to osoby dysponujące tytułem własności organizacji. Może to być indywidualna osoba bądź wspólnicy. Zarząd, wybrany przez akcjonariuszy, odpowiada za nadzorowanie najwyższego...

PR a życie społeczne-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Dorota Byczkowska
 • Public relations
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1106

PR a życie społeczne: czyli jak PR przedsiębiorstw wpływa na społeczeństwa? O zasięgu średnim- punktem określającym pr jest organizacja. Czyli wszystkie podejmowane działania muszą być zgodne z jej celami lub się do nich przyczyniać. Taki PR nie ma dużego pola manewru i oddziaływania, nie może się ...

PR a corporate identity-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Dorota Byczkowska
 • Public relations
Pobrań: 70
Wyświetleń: 777

PR a corporate identity Corporate desing - kształtowanie wizualnego obrazu danej organizacji w otoczeniu (ujednolicenie znaków zewnętrznych) Corporate identity - istotę stanowi postrzegana i celowo ukształtowana osobowość danej organizacji (sty...

PR a dziedziny pokrewne-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Dorota Byczkowska
 • Public relations
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1505

PR A DZIEDZINY POKREWNE PR a marketing PR nawiązuję komunikację miedzy obecną i potencjalną publicznością firmy; celem PR jest oszczędzanie zasobów firmy przez budowanie akceptacji u publiczności, które mogą uniemożliwiać osiąganie założonych celów (brak społecznej akceptacji powoduje konieczność ...

PR a dziennikarstwo-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Dorota Byczkowska
 • Public relations
Pobrań: 119
Wyświetleń: 672

PR a dziennikarstwo Dziennikarstwo jest służbą społeczną realizującą prawo obywateli do informacji. Oznacza to, że punktem wyjścia w dziennikarstwie są potrzeby informacyjne obywateli, dostarczanie obiektywnych, neutralnych informacji o bieżących wydarzeniach wyczerpuje cele dziennikarstwa. Cechy d...

PR a human relations-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Dorota Byczkowska
 • Public relations
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1036

PR a human relations Human relations to kształtowanie stosunków z pracownikami organizacji. Potęgę firmy należy zacząć budować od postawienia pracowników na pierwszym miejscu, bo to przez nich firma dociera do klienta. Szanowani pracownicy szanują klientów, którzy czując się doceniani pozostają wi...