Otoczenie wewnętrzne-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1869
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Otoczenie wewnętrzne-opracowanie - strona 1 Otoczenie wewnętrzne-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Otoczenie wewnętrzne:
Składa się z właścicieli organizacji, zarządu, pracowników, otoczenia fizycznego i kultury. Właściciele to osoby dysponujące tytułem własności organizacji. Może to być indywidualna osoba bądź wspólnicy. Zarząd, wybrany przez akcjonariuszy, odpowiada za nadzorowanie najwyższego szczebla menedżerów firmy, w celu zapewnienia że firma jest prowadzona, w sposób, który najlepiej służy interesom akcjonariuszy. Pracownicy i związki zawodowe, do których niekiedy wstępują pracownicy stali. Fizyczne otoczenie Organizacje i ich otocznie wpływają na siebie w różny sposób. Wpływ otocznia na organizację może się wyrażać w niepewności, siłach konkurencji ( zagrożenie ze strony nowych przedsiębiorstw wchodzących na rynek, rywalizacja ze strony konkurentów, zagrożenie substytutami, siła nabywców i siła dostawców) i zaburzeniach (np. nieoczekiwany kryzys). Z kolei organizacje przystosowują się do swego otoczenia wykorzystując zarządzanie informacją, reakcję strategiczną, fuzje, przejęcia, sojusze, elastyczność. Wskaźnikiem pozwalającym ocenić jak radzi sobie organizacja z otoczeniem jest poziom skuteczności.
Bliższe/ dalsze
otoczenie bliższe - konkurencyjne; otoczenie dalsze - makrootoczenie.
Otoczenie bliższe to przede wszystkim rynek, na którym działa organizacja. Składa się ono z tych wszystkich elementów, które wchodzą w skład każdego rynku: współpracowników, konkurentów i klientów. Ten wpływ jest obustronny - nie tylko otoczenie oddziałuje na firmę, ale również ona wpływa na środowisko. Może to czynić dzięki np. skutecznemu marketingowi.
Otoczenie dalsze - jest niezależne od rynku działania firmy. Ma wpływ na zmiany wartości popytu i podaży, ale nie ulega zmianom pod wpływem ich działania. Przedsiębiorstwo nic nie może poradzić na zmiany występujące w makrootoczeniu. Musi być jednak ostrożnym, gdyż często zmiany te mogą doprowadzić do upadku firmy.
Nieustannie zmieniające się otoczenie dalsze jest wielkim wyzwaniem dla menedżerów. Muszą oni nieustannie i na bieżąco śledzić występujące w nim zmiany i podejmować działania mające na cele zneutralizowanie ich negatywnych skutków. Opinia publiczna
Opinia publiczna - reakcja zbiorowości ludzkich na działania polityczne i społeczne, wyrażany publicznie stan świadomości owych zbiorowości. Dotyczy spraw ważnych dla społeczeństwa, często kontrowersyjnych. Jest zmienna, może ulec zmianom nawet w krótkim okresie.
Jednym z zadań public relations jest śledzenie opinii publicznej, oczekiwań względem organizacji.
Liderzy opinii Formalni/nieformalni
Liderzy opinii (ang. opinion leaders) - osoby lub organizacje, które poprzez posiadaną widzę, umiejętności perswazyjne i autorytet istotnie wpływają na grupy otoczenia. Dlatego też bardzo chętnie są wykorzystywane do komunikowania ważnych z punktu widzenia organizacji lub agencji PR przesłań.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz