Otoczenie przedsiębiorstwa zorientowanego marketingowo-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2254
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Otoczenie przedsiębiorstwa zorientowanego marketingowo-opracowanie - strona 1 Otoczenie przedsiębiorstwa zorientowanego marketingowo-opracowanie - strona 2 Otoczenie przedsiębiorstwa zorientowanego marketingowo-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Otoczenie przedsiębiorstwa zorientowanego marketingowo
otoczenie zewnętrzne dalsze (ogólne) - wymiary i siły, wśród których działa organizacja, i które mogą wywierać wpływ na jej działanie. - to zestaw sił spoza przedsiębiorstwa które na nie oddziałują. Składa się z dwóch warstw OTOCZENIA OGÓLNEGO (makrootoczenia lub o. zewnętrznego dalszego) oraz OTOCZENIA CELOWEGO (zwanego otoczeniem konkurencyjnym lub otoczeniem zewnętrznym bliższym). otoczenie zewnętrzne bliższe (zadaniowe) - jest ono dla przedsiębiorstwa łatwiejsze do zidentyfikowania i obserwacji niż otoczenie dalsze. Są to wszystkie podmioty, które mają wobec przedsiębiorstwa jakiś określony cel, dlatego też nazywane są otoczeniem celowym. otoczenie wewnętrzne - związane z wszystkimi elementami wewnętrznymi przedsiębiorstwa (Składa się z właścicieli organizacji, zarządu, pracowników, otoczenia fizycznego i kultury. Właściciele to osoby dysponujące tytułem własności organizacji. Może to być indywidualna osoba bądź wspólnicy. Zarząd, wybrany przez akcjonariuszy, odpowiada za nadzorowanie najwyższego szczebla menedżerów firmy, w celu zapewnienia że firma jest prowadzona, w sposób, który najlepiej służy interesom akcjonariuszy. Pracownicy i związki zawodowe, do których niekiedy wstępują pracownicy stali. Fizyczne otoczenie Organizacje i ich otocznie wpływają na siebie w różny sposób. Wpływ otocznia na organizację może się wyrażać w niepewności, siłach konkurencji ( zagrożenie ze strony nowych przedsiębiorstw wchodzących na rynek, rywalizacja ze strony konkurentów, zagrożenie substytutami, siła nabywców i siła dostawców) i zaburzeniach (np. nieoczekiwany kryzys). Z kolei organizacje przystosowują się do swego otoczenia wykorzystując zarządzanie informacją, reakcję strategiczną, fuzje, przejęcia, sojusze, elastyczność. Otoczenie zewnętrzne dalsze:
wymiary:
ekonomiczny
stopa wzrostu ekonomicznego
stopa % - gdy rosną to raty kredytów są większe, ograniczenie po stronie popytowej rynku. Większe st. % na lokaty, ludzie będą inwestować, a nie konsumować. Gdy stopy spadają przeds. biorą kredyty i mogą inwestować w nowe produkty, kampanie itd. wahania kursów walut - stopa inflacji - gdy ceny rosną i konkurenci zwiększają ceny to my wtedy też podnosimy, ale o mniejszą wartość. Łatwo manipulować ceną do góry. zmniejszamy ilość produktu w opakowaniu.
liczba zatrudnionych i poziom bezrobocia - wprowadzamy tanie o niższej jakości produkty. zmiany cykliczne
poziom rozwoju rynków inwestycyjnych i kapitałowych
polityczno - prawny

(…)

… cykliczne
poziom rozwoju rynków inwestycyjnych i kapitałowych
polityczno - prawny odnosi się do państwowej regulacji działalności gospodarczej i stosunków miedzy gospodarką a państwem.
System polityczny w kraju
Stabilność polityczna Akty prawne Częsta zmiana norm prawnych Dostępność subsydiów rządowych
Poziom protekcjonizmu handlowego
Przepisy podatkowe społeczno - kulturowy procesy społeczno - kulturowe…
…, ZUS, ubezpieczyciel, Greenpeace)
Sojusznicy strategiczni (podmioty, partnerzy dla wspólnego celu)
Otoczenie wewnętrzne
To warunki i siły wewnątrz organizacji Przedsiębiorstwo może kształtować to otoczenie Zarząd
Pracownicy Kultura organizacyjna Otoczenie fizyczne Właściciele

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz