Otoczenie organizacji - omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1393
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Otoczenie organizacji  - omówienie - strona 1 Otoczenie organizacji  - omówienie - strona 2 Otoczenie organizacji  - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Otoczenie organizacji
Otoczenie organizacji to zestaw różnych wymiarów i sił, wśród których działa organizacja.
Otoczenie organizacji - wszystko to, co znajduje się poza jej granicami i silnie na nią oddziałuje.
Otoczenie charakteryzuje się silną dynamiką zmian (dynamiczny rozwój sił wytwórczych).
Organizacja wpływa na otoczenie zgodnie ze swoimi potrzebami (interesami)
Otoczenie sterowane - ta część, na którą organizacja może wpływać
Otoczenie niesterowane - ta część, na którą organizacja nie ma wpływu.
Organizacja:
Otoczenie bliższe - zadaniowe Otoczenie dalsze - ogólne
Otoczenie dalsze ( ogólne) - oddziaływanie pośrednie:
Ekonomiczne
Techniczne
Społeczno-kulturowe
Prawno-polityczne
Międzynarodowe
Demograficzne
Ekologiczne
Otoczenie bliższe ( zadaniowe) - oddziaływanie bezpośrednie:
Konkurenci
Dostawcy
Klienci
Sojusznicy (partnerzy strategiczni)
Regulatorzy (agencja regulacyjna, grupa interesu)
Otoczenie ekonomiczne
Gospodarka
Branże
Rynki zaopatrzenia:
Dostawcy
Odbiorcy
Rynki zbytu:
Klienci
Oferenci
Otoczenie prawne
Regulacje prawne wewnątrz organizacji
Regulacje prawne na zewnątrz organizacji
Otoczenie techniczne
Procesy wytwórcze
Produkty
Wyroby gotowe
Roboty budowlano-montażowe
Usługi
Otoczenie społeczno-kulturowe
Wartości
Zasady zachowań, postępowania
Środowisko wewnętrzne organizacji
Interesariusze Zarząd (zarządzanie przez wyniki)
Właściciele (maksymalizacja zysków)
Pracownicy (maksymalizacja korzyści finansowych)
Fizyczne środowisko pracy
Interesariusze wewnętrzni - osoby mające swój własny cel
Właściciele (akcjonariusze, udziałowcy)
Pracownicy
Zarząd, rada nadzorcza
Interesariusze zewnętrzni
Klienci (warunki cenowe, jakość, terminowość dostawy, warunki serwisowe)
Dostawcy (cena, terminowość zapłaty, długofalowe stosunki z klientem)
Władze państwowe (zaspokajanie potrzeb społeczeństwa, interwencjonizm państwowy)
Grupy szczególnych interesów (objęcie szerokiego rynku
Media (jakość informacji)
Związki zawodowe (ochrona praw pracowniczych
Instytucje finansowe (marże)


(…)

… uwzględniające strategicznych zwolenników
Globalizacja a otoczenie organizacji
Globalizacja - żywiołowy proces polegający na umiędzynarodawianiu się stosunków politycznych, społecznych i gospodarczych.
Przejawy globalizacji gospodarczej
Umiędzynarodowienie rynków
Umiędzynarodowienie firm
Umiędzynarodowienie czynników produkcji
Umiędzynarodowienie metod organizacji i zarządzania
Rozwój globalnych produktów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz