kierowanie zespołami- środowisko organizacji, omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 693
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
kierowanie zespołami- środowisko organizacji, omówienie - strona 1

Fragment notatki:

ŚRODOWISKO ORGANIZACJI I ŚRODOWISKO NATURALNE Teoria systemów- organizacje nie są ani samowystarczalne, ani odizolowane od otoczenia Otoczenie(środowisko zewnętrzne ): wszystkie elementy znajdujące się poza organizacją, mające związek z jej funkcjonowaniem: w tym elementy o bezpośrednim i pośrednim oddziaływaniu.
Nakłady: zasoby z otoczenia, takie jak surowce i siła robocza, wprowadzone na wejściu do danej organizacji.
Wyniki : przetworzone nakłady zwracane do otoczenia na wyjściu w postaci wyrobów lub usług.
Elementy o bezpośrednim oddziaływaniu : elementy wywierające bezpośredni wpływ na działalność organizacji.
Elementy o pośrednim oddziaływaniu : elementy wywierające wpływ na klimat, w którym organizacja działa, ale nie oddziałujące na nią w sposób bezpośredni.
Interesariusze : grupy lub osoby pośrednio lub bezpośrednio zainteresowane działalnością organizacji w jej dążeniach do osiągania celów.
Interesariusze wewnętrzni : grupy lub osoby wobec których lub za które kierownik ponosi odpowiedzialność. P racownicy -siła robocza
akcjonariusze -interesują się dochodami ze swoich akcji, pozostawiając sprawy prowadzenia organizacji jej menadżerom.
rada nadzorcza - udziałowcy wywierający wpływ na organizację korzystający ze swoich praw do głosowania(im więcej akcji tym więcej głosów)
Interesariusze zewnętrzn i-grupy lub osoby w otoczeniu organizacji, wywierających wpływ na jej działania
związki zawodowe ,
dostawcy - dostawcy materiałów, surowców, energii, usług, osoby świadczące pracę.
Konkurenci - inne organizacje
klienci -wymieniają swoje zasoby, zazwyczaj pieniężne, na wyroby i usługi danej organizacji(szkoły, szpitale, inna firma, osoba fizyczna)
grupy szczególnych interesów - wykorzystują politykę do propagowania własnego stanowiska(kontrola posiadania broni, aborcja, modlitwy w szkołach, grupy ochrony konsumentów, grupy ekologiczne)
władze państwowe - w roli strażnika , kontrolującego organizację w celu ochrony interesów publicznych i zapewnienia zasad wolnego rynku.
Rozróżnienie interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych jest przydatne tylko do pewnego stopnia. Zapewne menadżerowie mogą wywierać większy wpływ na intresariuszy wewnętrznych niż na zewnętrznych. Interesariusze wewnętrzni są bowiem członkami organizacji, zaś zewnętrzni- nie .
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz