Zarządzanie strategiczne-przepisane wyklady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2695
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie strategiczne-przepisane wyklady - strona 1 Zarządzanie strategiczne-przepisane wyklady - strona 2 Zarządzanie strategiczne-przepisane wyklady - strona 3

Fragment notatki:

zagadnienia takie jak: misja przedsiębiorstwa, strategia organizacji, zasięg, dystrybucja zasobów, synergia, domena działania, strategiczna przewaga , cele strategiczne, funkcjonalne programy działania, cel, zadanie, decyzje operatywne, decyzje strategiczne, analiza strategiczna, wybór strategii obejmuje, model procesu zarządzania strategicznego, planowanie strategiczne, realizacja strategii. Ponadto z notatki się można dowiedzieć: co to jest otoczenie organizacji, jakie są obszary występowania czynników rozwoju organizacji, na czym polega zmienność i złożoność otoczenia, pięć sił konkurencji, co to są zakłócenia w otoczeniu, jakie są współczesne kierunki w zarządzaniu strategicznym, jakie są cechy Nowej Gospodarki, czym jest analiza strategiczna sensie czynnościowym, czym jest analiza strategiczna sensie narzędziowym, jakie są obszary analizy strategicznej, jakie wyróżniamy źródła informacji o makrootoczeniu, jakie są źródła informacji wewnętrznej, co to jest metoda ?Pięciu sił M. E. Portera?, jak wygląda identyfikacja sektora w którym funkcjonuje organizacja, określenie pozycji negocjacyjnej dostawców i odbiorców, określenie zagrożeń zewnętrznych ze strony nowych konkurentów i wytwarzanych przez nich nowych produktów i substytutów, ustalenie zasad konkurencji wewnątrz sektora, ustalenie ogólnej atrakcyjności sektora organizacji, na czym polega punktowa ocena czynników wewnętrznych, co to jest bilans strategiczny przedsiębiorstwa, na czym polega analiza kluczowych czynników sukcesu, co to jest prawo V. Pareto, co to jest analiza SWOT. Ponadto notatka zawiera informacje na temat: jakie wyróżniamy strategie dywersyfikacji działalności przedsiębiorstwa, co to jest cykl życia produktu, sektora i technologii, jakie wyróżniamy metody portfelowe, na czym polega umiędzynarodowienie oraz globalizacja przedsiębiorstwa.

Podstawowe koncepcje (planowania strategicznego) formułowania i wyboru strategii ANALIZA „SWOT”
SWOT to akronim słów charakteryzujących cechy zasobów przedsiębiorstwa oraz jego otoczenie. Strengths - silne strony Weaknesses - słabe strony firmy
Oportunitiers - szanse (okazje ) - rozwojowe w otoczeniu
Threats - zagrożenia występujące w otoczeniu Analiza SWOT jest to koncepcja zarówno analizy strategicznej jak i formułowania (generowania) strategii).
Analiza SWOT jest oparta na prostym schemacie klasyfikacji wszystkich czynników mających wpływ na bieżącą i przyszłą pozycję przedsiębiorstwa. Czynnik te dzieli się na zewnętrzne (pozytywne „szanse” i negatywne „zagrożenia”) oraz wewnętrzne pozytywne „mocne strony” i wewnętrzne negatywne „słabe strony”. Klasyfikacja czynników wpływających
na pozycję strategiczną przedsiębiorstwa w Analizie SWOT
Zewnętrzne
Szanse
Zagrożenia
Wewnętrzne
Mocne strony
Słabe strony
Pozytywne
Negatywne
Działania przy sporządzaniu analizy SWOT
Udzielenie odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące profilu działalności przedsiębiorstwa, zakresu jego działania, określenia klientów i ich potrzeb oraz orientacji naczelnego kierownictwa
Identyfikacja makrootoczenia i otoczenia konkurencyjnego firmy oraz ich ocena w kategoriach szans i zagrożeń
Sporządzenie analiz aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa, prognoz na przyszłość w kontekście przewidywanych szans i zagrożeń występujących w otoczeniu
Określenie słabych i mocnych stron organizacji, skupienie się na wewnętrznych zasobach przedsiębiorstwa , którymi będzie dysponować w przyszłości.
Sformułowanie wariantów strategicznych
Określenie działań i taktyk, które musi p ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz