Strategie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1526
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Strategie - strona 1

Fragment notatki:


Definicja strategii
1) J. Penc tak formułuje strategię: “Strategia to określona koncepcja systemowego działania (plan działań), polegająca na formułowaniu zbioru długookresowych celów przedsiębiorstwa i ich modyfikacji w zależności od zmian zachodzących w jego otoczeniu, określaniu zasobów i środków niezbędnych do realizacji tych celów oraz sposobów postępowania (reguł działania, dyrektyw, algorytmów) zapewniających optymalne ich rozmieszczenie i wykorzystanie w celu elastycznego reagowania na wyzwania rynku i zapewnienia przedsiębiorstwu korzystnych warunków egzystencji i rozwoju”. Definicja ta uwzględnia trzy aspekty strategii:
*formułowanie celów,
*uwzględnienie otoczenia i określenie zasobów przedsiębiorstwa w realizacji celów,
*wytyczenie sposobów postępowania do osiągnięcia celów, wybór procesu budowy strategicznej przewagi.
Tak więc strategia to długofalowa polityka działania firmy wytyczająca zasadnicze cele, optymalizująca alokację zasobów potrzebnych do osiągnięcia tych celów, zachowując przy tym równowagę względem otoczenia.
1.2. Podstawowe klasyfikacje strategii Wyróżniamy 3 poziomy strategii:
strategia firmy - określa jaki rodzaj lub rodzaje działalności muszą być prowadzone by osiągnąć przewagę strategiczną,
strategia biznesu - precyzuje działalności, które prowadzą do osiągnięcia założonych celów,
strategia funkcjonalna - działania na każdym poziomie funkcjonalnym firmy, które mają zapewnić realizację strategii biznesu przy wykorzystaniu strategii firmy.
Innym klasycznym podziałem strategii jest podział na:
wiodąca pozycja pod względem kosztów całkowitych - - przewagę konkurencyjną uzyskuje się na drodze redukcji kosztów wytwarzania, często strategię tę utożsamia się ze strategią wolumenu, gdyż duża skala produkcji powoduje obniżenie kosztu jednostkowego
zróżnicowanie - inaczej dyferencjacja, stworzenie czegoś co w całym sektorze uznawane jest za unikalne, sposoby zróżnicowania mogą być różne np. wzór wyrobu, marka, technologia, dystrybucja, cechy wyrobu,
koncentracja - przedsiębiorstwo w swym działaniu koncentruje się na określonej grupie nabywców, na określonym produkcie, na określonym obszarze geograficznym, itp., strategia ta polega na założeniu, że firma koncentrując się na danym wycinku czy to segmencie nabywców, czy asortymencie potrafi lepiej obsłużyć swój wąski strategiczny segment niż konkurenci działający w szerszej skali. Ujecie graficzne trzech podstawowych strategii wg Portera prezentuje rysunek 1.
Rysunek 1. Trzy podstawowe rodzaje strategii wg M.E. Portera


(…)

… takie czynniki jak:
Makrootoczenie - zespół warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa wynikający z tego, że działa ono w określonym kraju i regionie. Makrootoczenie bardzo silnie określa możliwości działania i rozwoju przedsiębiorstwa, firma jednak nie jest w stanie tych warunków zmienić.
Otoczenie konkurencyjne - klienci dostawcy i odbiorcy
Przedsiębiorstwo - analizie podlegają wszystkie elementy funkcjonalne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz