Marketing i reklama

note /search

Analiza SWOT-opracowanie - analiza otoczenia

 • Uniwersytet Łódzki
 • Marketing i reklama
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2058

ANALIZA SWOT Analiza otoczenia a także produktu. W zależności od skali przedsięwzięcia wykonują ja eksperci (metoda delficka) lub nie eksperci (właściciel, zarząd). 3. Metodyki wykonywania SWOT: 1. metodyka: Mocne i słabe strony - we wnęt...

Ceny jako instrument marketingu-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Marketing i reklama
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1946

Ceny jako instrument marketingu Cena - może być traktowana, jako społecznie (czyli rynkowy) zweryfikowany efekt pieniężnych nakładów i zaangażowanych zasobów. Tylko one tworzą przychody, wszystkie pozostałe elementy strategii marketingowej są dla firmy kosztami. Cena jest jedynym El. Marketingu mix...

Cykl życia produktu - Strategie marki - opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Marketing i reklama
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2044

Cykl życia produktu (klasyczny) Oznacza okres, w którym produkt jest obecny na rynku. Innymi słowy jest rynkowy cykl życia produktu. Obejmuje fazy: wprowadzenia produktu, wzrost sprzedaży, dojrzałości i spadek sprzedaży. Konceptualizacja produktu, badania i rozwój to faza przed wejściem na rynek. Wp...

Cztery fazy życia produktu-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Marketing i reklama
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1981

4 Fazy życia produktu Strategie fazy pierwszej: Strategia szybkiego „zbierania śmietanki” - wysoka ceny i intensywna promocja Strategia wolnego „zbierania śmietanki” - wysoka cena i małe nakłady na promocję Strategia szybkiej penetracji - niskie ceny i wysokie nakłady na promocje Strategia wolnej...

Dystrybucja i jej rodzaje-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Marketing i reklama
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1848

DYSTRYBUCJA Są to działania, dzięki którym produkt idzie od twórcy do klienta. Samo otworzenie sklepu i umieszczenie nr telefonu na ulotce (w przypadku dowozu n atelefon), strony www z info...

Materialne środki świadczenia usług-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Marketing i reklama
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1680

Materialne środki świadczenia usług - nieruchomości i ruchomości stosowane przez firmy świadczące usługi w profesjonalnej działalności. Można podzielić na te, których używa się na zapleczu firmy usługowej i te, do których klient ma bezpośredni dostęp. To co widzimy wyrabia nam opinie w jednym momenc...

Metody ustalania cen-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Marketing i reklama
Pobrań: 413
Wyświetleń: 2625

Metody ustalania cen: Metoda popytowa - uwzględnia się to ile klient jest w stanie zapłacić za produkt, za tyle sprzedajemy. Analizujemy i mierzymy percepcję nabywców i można otrzymać wynik ogólnego postrzegania wartości produktu i wykorzystać go do ustalania cen. Poprzez licytację np. przez

Otoczenie IKEI zewnętrzne dalsze-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Marketing i reklama
Pobrań: 2387
Wyświetleń: 6923

Otoczenie IKEI zewnętrzne dalsze: Nie zwracają uwagi na uwarunkowania kulturowe Tkaniny biorą z Indii, drewno na meble z Polski Nie są odpowiedzialni społecznie (barwienie tkanin sztucznymi barwnikami) Klientami są ludzie młodzi, na starcie życia, ludzie którzy potrzebują taniej ale stylowej

Marketing-pojęcia, funkcje oraz jego system

 • Uniwersytet Łódzki
 • Marketing i reklama
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1071

MARKETING Pojęcia, funkcje oraz jego system Marketing - uogólniona praktyka działania przeds. na rynku, w związku z tym jego pojęcie ulega ciągłym zmianom, zatem można sądzić, że proces ten nie jest definitywnie zakończony. Koncepcja działania przedsiębiorstwa: K. Tradycyjna - (produkt, sprzedaż i...