Marketing i reklama - strona 2

Produkt-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr T. Sosnowski
 • Marketing i reklama
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1323

Produkt - to cokolwiek co może znaleźć się na rynku, zyskać uwagę klienta, zostać nabyte, użyte lub skonsumowane, zaspokajające czyjeś pragnienie lub potrzebę. Każdy produkt składa się z kombinacje cech fizycznych i niefizycznych, czy też materialnych i niematerialnych, które starają się w pełni zad...

Promocja jako instrument komunikacji marketingowej-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr T. Sosnowski
 • Marketing i reklama
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1729

Promocja jako instrument komunikacji marketingowej Komunikacja marketingowa - zespół informacji (sygnałów), które przedsiębiorstwo emituje z róznych źródeł w kierunku nie tylko swoich klientów, ale także innych podmiotów otoczenia...

Promotion mix-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr T. Sosnowski
 • Marketing i reklama
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1526

Promotion mix W celu przekazania rynkowi informacji o produktach firmy wykorzystują zestaw narzędzi komunikacyjnych: Reklama Public relations i publicyty Promocja sprzedaży Sprzedaż osobista Public relations - kontakty społeczne, publiczne. Narzędzie promocji, które wykorzystywane jest w celu kszta...

Wzrost rynku-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr T. Sosnowski
 • Marketing i reklama
Pobrań: 49
Wyświetleń: 721

Wzrost rynku - tempo w jakim, z roku na rok wzrasta popyt na dany produkt Względnego udziału w rynku - mierzonego stosunkiem %-owego udziału na rynku badanego przedsiębiorstwa do udziału przedsiębiorstwa najbardziej konkurencyjnego. Dojne krowy - zwane żywicielami - przynoszą przedsiębiorstwu nadwy...

Zachowanie klienta w trakcie zakupów-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr T. Sosnowski
 • Marketing i reklama
Pobrań: 84
Wyświetleń: 868

Zachowanie klienta w trakcie zakupów Wzorce zachowania klientów nabywających usługi Klienci świadomi tego co chcą nabyć - mogą być bardzo świadomi, lub w ogóle nie wiedzą co chcą nabyć. Zaangażowanie klienta w proces zakupowy - klient zaangażowany to taki, który jest wytrwały, który będzie porówny...