Dystrybucja i jej rodzaje-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1715
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dystrybucja i jej rodzaje-opracowanie - strona 1 Dystrybucja i jej rodzaje-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

DYSTRYBUCJA
Są to działania, dzięki którym produkt idzie od twórcy do klienta.
Samo otworzenie sklepu i umieszczenie nr telefonu na ulotce (w przypadku dowozu n atelefon), strony www z informacjami- te działania to promocja.
Cel: większa korzyść dla klienta i osiągnięcie zysku przez podmioty dystrybuujące.
Funkcje: - ma likwidować rozbieżności między popytem a podażą- jest chęć, ale nie ma skąd wziąć.
- transakcyjne: tramsakce kupna-sprzedaży, określają podział rynku i ryzyko między kontrahentami. Cel to koordynacja podaży z popytem, a podstawowe decyzje w zakresie ich realizacji dotyczą rodzaju, długości i szerokości kanałów
- logistyczne: transport, magazynowanie, klasyfikacja, umieszanie w kanałach dystrybucji, przygotowanie towaru z produkcji- usługi. Cel: pożądany przez nabywcę poziom dystrybucji przy minimalizacji kosztów.
- pomocnicze: zbieranie, przekazywanie informacji między ogniwani i negocjacja. Cel: utrzymanie kontaktów z nabywcami.
KANAŁY DYSTRUBUCJI: droga od wytwórcy do ostatecznego nabywcy, przy zwiększaniu wartościu użytkowej (przez to, że jest łatwiej dostępny dla klienta)
Rodzaje:
Bezpośrednie
Producent na własny koszt produkuje i dystrybuuje.
Gdzie?
- w usługach (w większości, prócz bankowych, bo tu są agencje pośredniczące)
- w produktach o krótkiej żywotności
Krótkie łańcuchy- 0 lub 1:
Producent-agent-konsument
Pośrednie
Z osobą przejmującą prawo do produktu lub przekazującą to prawo komuś
Pośrednik czasem nie widzi produktu- np. dystrybutor gazu
Długie łańcuchy 2 i więcej:
Np. przy udziale hurtowników, którzy sprzedają mało i często dalszym dystrybutorom
Rodzaje ze względu na pośredników na każdym szczeblu:
Wąskie
Szerokie
Rodzaje ze względu na stopień integracji:
Konwencjonalne- podmioty luźno ze sobą powiązane o kolejne ogniwa. Jeden nabywca to dostawca dla następnego. Działają oddzielnie
Zintegrowane pionowo- formalne powiązania między podmiotami, np. FRANCZYZA
Co decyduje?
Warunki rynkowe: ilość potencjalnych nabywców, rozproszenie georgaficzne, wzorce zachowań zakupowych
Czynniki związane z produktem: krótkie- stopień innowacyjności, psucie się; długie: niska wartość, duża standaryzacja
Czynniki związane z przedsiębiorstwem: wielkość, zasoby finansowe, doświadczenie marketingowe (sami sobie dystrybutorem), kompleksowość asortymentu
RODZAJE DYSTRYBUCJI:
Intensywna: produkt dostępny wszędzie, dużo punktów sprzedaży. Powszechnego użytku.


(…)

… wybieralne (zastanawiam się zanim kupię i WYBIORĘ)
Wyłączna (ekskluzywna): dobra luksusowe
+sprzedaż pozasklepowa:
-wysyłkowa
-osobista,
-obwoźna,
-targowiskowa
-z automatów,
-przez internet

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz