Strategia dystrybucji - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 924
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Strategia dystrybucji - wykład - strona 1 Strategia dystrybucji - wykład - strona 2 Strategia dystrybucji - wykład - strona 3

Fragment notatki:

STRATEGIA DYSTRYBUCJI
DYSTRYBUCJA – dystrybucja obejmuje decyzje i czynności związane z dostarczeniem
wytworzonych produktów finalnemu nabywcy.
* Celem dystrybucji jest ulokowanie produktów na rynku w sposób umożliwiający nabywcom
zakup pożądanych produktów w sprzyjających warunkach.
* Właściwy produkt, po właściwej cenie, we właściwym miejscu, we właściwym czasie.
Funkcje: informacja, promocja, negocjacje, zamówienia, finansowanie, ryzyko, fizyczne
władanie, płatności,prawo własności
Rodzaje
- bezpośrednia
- pośrednia
- własna sieć dystrybucji
- obca sieć dystrybucji
KANAŁ DYSTRYBUCJI – liczba i kolejność występowania pośredników na drodze przesuwania
produktu od wytwórcy do ostatecznego nabywcy
POŚREDNICY – firmy i osoby, które świadczą usługi związane z zakupem lub sprzedażą
produktów na drodze ich przesuwania od wytwórcy do użytkownika
STRUMIENIE PRZEPŁYWAJĄCE PRZEZ KANAŁ DYSTRYBUCJI: rzeczowe, finansowe,
informacyjne
DŁUGOŚĆ I SZEROKOŚĆ KANAŁU DYSTRYBUCJI:
– długość kanału – liczba szczebli dystrybucji w układzie pionowym (kanały krótkie i długie)
– szerokość kanału - liczba pośredników tego samego rodzaju – na danym szczeblu (kanały
wąskie i szerokie)
stopień intensyfikacji dystrybucji
SPOSOB POWIĄZAŃ MIĘDZY UCZESTNIKAMI
KANAŁU DYSTRYBUCJI – KANAŁY:
– konwencjonalne
– zintegrowane (korporacyjne,
administrowane, kontraktowe )
zalety:
- zmniejszenie liczby konfliktów
- obniżenie kosztów marketingowych
- zwiększenie siły przetargowej
- trwały charakter związków
CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WYBOR KANAŁU DYSTRYBUCJI
- nabywcy
- produkt
- pośrednicy
- konkurencja
- przedsiębiorstwo
- poziom kosztów w rożnych kanałach
- otoczenie (ekonomiczne, prawne etc.)
* Produkt powinien być dostępny dla maksymalnej liczby nabywców rynku docelowego
* Uczestnicy kanału dystrybucji powinni być zdolni do realizacji pożądanych funkcji
* Kanał dystrybucji powinien umożliwiać fizyczne przemieszczanie produktu w czasie i
przestrzeni, zgodnie z wymaganiami rynku docelowego
* Zamierzone cele powinny być osiągnięte przy najniższym możliwym koszcie
RODZAJ PRODUKTU A DŁUGOŚĆ KANAŁU DYSTRYBUCJI
*kanały są tym krótsze im:
- wyższa jednostkowa wartość produktu
- większe jednorazowe partie zakupu
- rzadsze zakupy
- mniejsza liczba potencjalnych klientów
- krótsze terminy przydatności do spożycia produktu
- bardziej złożony produkt
* kanały długie i szerokie - produkty masowe; dobra konsumpcyjne
* kanały krótkie – produkty luksusowe; produkty indywidualne; dobra przemysłowe
KANAŁY DYSTRYBUCJI NA RYNKU DOBR KONSUMPCYJNYCH
Są z reguły dłuższe ze względu na:
- masowy charakter produktu
- dużą liczbę nabywców
- rozproszenie nabywców
- szeroką dystrybucję
- brak możliwości bezpośredniego dotarcia
- do wszystkich potencjalnych nabywców
- dużą częstotliwość zakupów
- niską wartość jednostkową produktu
- funkcjonowanie wyspecjalizowanych w działalności handlowej pośredników (szeroka
oferta, dostępność produktu)
STRATEGIE DYSTRYBUCJ
* DYSTRYBUCJA WYŁĄCZNA
– ograniczenie liczby

(…)

… poziomy, konflikt
wielokanałowy
RODZAJE SKLEPÓW
- sklep z produktami specjalistycznymi
- dom handlowy (towarowy)
- centrum handlowe
- supermarket
- hipermarket
- cash & Carry
- sklep dyskontowy
- salony katalogowe
LOGISTYKA – FIZYCZNA DYSTRYBUCJA
* Cel: dostarczenie produktu na określone miejsce w wymaganej ilości we właściwym czasie
po możliwie najniższych kosztach
Elementy:
- przechowywanie zapasów
- magazyny
- transport
Zadania:
– wybór dróg i środków transportu
– określenie rodzaju, liczby i lokalizacji magazynów (zarządzanie zapasami, „just in time”)
– określenie minimalnej wielkości dostaw
OCENA FIZYCZNEJ DYSTRYBUCJI:
– szybkość realizacji zamówienia
– pewność dostaw
– terminowość dostaw
– gotowość do działania w nagłych przypadkach
– dbałość o produkty
KOSZTY LOGISTYKI:
– widzialne – związane…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz