Strategia dystrybucji - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1337
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Strategia dystrybucji - wykład - strona 1 Strategia dystrybucji - wykład - strona 2 Strategia dystrybucji - wykład - strona 3

Fragment notatki:

STRATEGIA DYSTRYBUCJI
Definicja dystrybucji
* Zbiór decyzji, czynności i instrumentów związanych z przemieszczaniem produktów od
wytwórcy do ostatecznego nabywcy.
Cechy dystrybucji
* zwiększa atrakcyjność oferty (poprzez zapewnienie jej obecności)
* zapewnienie szerokiej gamy produktów
* generowanie dodatkowych kosztów
* występowanie pośredników
Funkcje dystrybucji
* transakcyjne (koordynacyjne) – koordynacja podaży z popytem
* logistyczne
* pomocnicze (np. gwarancja)
Kanały dystrybucji
Podmioty w kanałach dystrybucyjnych
* dostawcy
* odbiorcy
* pośrednicy
Strumienie
* rzeczowe (fizyczny ruch towarów)
* finansowe (przepływ środków finansowych)
* informacyjne (np. składanie zamówień)
Klasyfikacje kanałów dystrybucji
* liczba pośredników
- kanały bezpośrednie (producent, finalny nabywca)
- kanały pośrednie
* liczba szczebli w kanale
- kanały krótkie (niewielka liczba uczestników)
- kanały długie (duża liczba uczestników)
* liczba pośredników na poszczególnych szczeblach
- kanały wąskie
- kanały szerokie (np. masowe art. żywnościowe)
* stopień integracji i formę współpracy
- kanały konwencjonalne (luźne powiązania)
- kanały zintegrowane pionowo (trwałe powiązania)
Franchising
* kontraktowy, zintegrowany pionowo system marketingowy, który dotyczy dystrybucji
produktów lub usług
* jest szczególną formą kanału kontraktowego
* forma partnerstwa opierająca się na trwałych, ustalonych powiązaniach
Wybór kanału dystrybucji
* warunki rynkowe (np. wielkość/rozproszenie rynku)
* czynniki związane z produktem (np. świeże soki jednodniowe)
* czynniki związane z firmą
Stopień intensywności kanałów
* dystrybucja intensywna (długie i szerokie kanały)
* dystrybucja selektywna (ograniczona liczba pośredników)
* dystrybucja wyłączna
Konflikty w kanałach dystrybucji
* źródła:
- dublowanie się ról uczestników kanału dystrybucji
- różnice w zajmowanej pozycji rynkowej
* rodzaje:
- poziome (na tym samym szczeblu)
- pionowe (na kolejnych szczeblach)
Funkcje logistyczne
* realizacja zamówienia
* magazynowanie
* gospodarka zapasami
* transport towarów
Pośrednicy w kanałach handlowych
Handel detaliczny
* detaliści sklepowi
- sklep specjalistyczny
- dom towarowy
- supermarket
- dyskont
- outlet
* detaliści pozasklepowi
- sprzedaż bezpośrednia (np. Avon)
- marketing bezpośredni (np. telezakupy Mango)
- sprzedaż w automatach
Handel hurtowy
* podział ze względu na specjalizację
- hurtownicy wielobranżowi
- hurtownicy branżowi
- hurtownicy wyspecjalizowani
* inny podział
- hurtownie kupieckie
- hurtownie z pełnym zakresem usług
- hurtownie z ograniczonym zakresem usług
- cash and carry – tylko gotówka
- dropshipping – znaczne gabaryty, np. węgiel
- itd.
- brokerzy i agenci
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz