Ceny jako instrument marketingu-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1946
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ceny jako instrument marketingu-opracowanie - strona 1 Ceny jako instrument marketingu-opracowanie - strona 2 Ceny jako instrument marketingu-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Ceny jako instrument marketingu
Cena - może być traktowana, jako społecznie (czyli rynkowy) zweryfikowany efekt pieniężnych nakładów i zaangażowanych zasobów. Tylko one tworzą przychody, wszystkie pozostałe elementy strategii marketingowej są dla firmy kosztami. Cena jest jedynym El. Marketingu mix, który zapewnia przychody, pozostałe El. powodują koszty. Cena z punktu widzenia sprzedającego - wyraża wartość nakładów poniesionych na wytworzenie produktu oraz oczekiwany zysk (może być wartością ujemną i wtedy będzie to strata). Z punku widzenia nabywcy - wyraża intensywność potrzeby oraz wielkość i istotę satysfakcji, jaka on otrzymuje. W wykorzystaniu marketingu mix nacisk jest położony na dopasowanie instrumentów i takie wzajemne ich powiązanie, aby wypływały na realizację strategii marketingowej.
Te wzajemne powiązania lub interakcje mogą być rozważane w kategoriach: Spójności (logiczne powiązanie - niska cena i ekskluzywny charakter dystrybucji to nie jest logiczne) Integracji (niewykluczające się) Dźwigni (oddziaływanie 1 elementu wspomaga oddziaływanie 2 elementu) Elementy związane z produktem - Zbadanie wpływu zmian dotyczących koncepcji produktu na psychologiczny poziom ceny akceptowanej przez klienta (np. nowy iPhone nie jest warty swojej wyższej ceny niż poprzednia wersja) Elementy związane z dystrybucją: Wzrost ceny będzie zwykle wiązał się z przejściem produktu do kanałów dystrybucji selektywnej lub wyłącznej.
Spadek ceny wiąże się przeważnie z przesunięciem produktu z dystrybucji selektywnej lub wyłącznej do dystrybucji masowej. Elementy związane z promocją: Intensywna kampania promocyjna prowadzi niewątpliwie do wzrostu cen. Wsparcie promocyjne służy zwykle także wykreowaniu nowej atrakcyjnej pozycji cenowej dla oferowanego produktu. W tym przypadku promocja jest swoistą inwestycją w markę oraz wizerunek produktu. Cena może sugerować, że wysoka cena jest produktem dobrej jakości, ale ta jakość nie musi być wysoka. Jeśli cos jest za tanie to budzi u konsumentów lęk, zapala się lampka ostrzegawcza, że coś z tym produktem musi być nie tak. Uwarunkowania decyzji cenowych:
Uwarunkowania wewnętrzne:
Faza cyklu życia produktu Przewidywane rozmiar popytu
Dyferencjacja produktu - wyróżnianie się produktu. Prowadzona strategia promocji i dystrybucji
Koszty i rentowność Uwarunkowania zewnętrzne:
Poziom cen oferowanych przez konkurentów, ich zachowanie na rynku
Siła nabywcza pieniądza


(…)

… pozycji przedsiębiorstw Ana rynku
Ofensywne - zakładające ekspansję firmy. Cele strategii cenowej ofensywnej: Zorientowanie na zysk Maksymalizacja zysku Maksymalizacja zwrotu od zainwestowanego kapitału
Zorientowanie na wolumen sprzedaży Maksymalizacja bieżących przychodów
Maksymalizacja udziału w rynku Maksymalizacja wzrostu sprzedaży Zorientowane na konkurencję
Uzyskanie stabilności cen i dostosowanie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz