elementy marketingu mix - praca zaliczeniowa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 217
Wyświetleń: 4032
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
elementy marketingu mix - praca zaliczeniowa - strona 1

Fragment notatki:

Dokument ma trzy strony i porusza zagadnienia takie jak: formuła 4P, produkt, cena, dystrybucja, promocja, rynek docelowy, efektywność elementów, zmiany elementów marketingu mix, mix sprzedażowy.

PRACA ZALICZENIOWA PRZEDMIOTU MARKETING
TEMAT PRACY: ELEMENTY MARKETINGU MIX.
Podstawą działalności firmy na rynku jest strategia i plan marketingowy, ich realizacja zaś zależy w znacznym stopniu od skoordynowania czterech najważniejszych elementów marketingu: produktu, ceny, dystrybucji i promocji. Celowo dobrany zestaw czy kompozycja tych elementów to marketing mix, jedna z podstawowych koncepcji marketingu. Kierownictwo firmy na do dyspozycji ograniczoną liczbę narzędzi i technik - składników marketingu mix, ale jak szef kuchni może je komponować w dowolną liczbę zestawów. Głównym kryterium doboru tych narzędzi i technik jest realizacja rynkowych celów firmy przy minimalnym koszcie. Na poniższym rysunku przedstawiono elementy marketing mix oraz narzędzia oddziaływania za ich pomocą na rynek. MARKETING MIX (Formuła „4P”)
PRODUKT
(PRODUCT)
CENA
(PRICE)
DYSTRYBUCJA
(PLACE)
PROMOCJA
(PROMOTION)
Rdzeń produktu
Opakowanie
Marka
Moda
Serwis
Gwarancje
Cena podstawowa
Opusty
Przeceny
Obniżki
Okres zapłaty przez nabywcę
Kredyt
Wybór kanałów (rodzaj, długość)
Powszechna czy ekskluzywna Logistyka
Reklama
Public relations
Promocja sprzedaży
Sprzedaż osobista
RYNEK (SEGMENT) DOCELOWY
Podobnie jak w dziedzinie produkcji możliwe jest przyjęcie różnych proporcji zaangażowanych czynników wytwórczych, np. środków trwałych, siły roboczej, surowców, energii, tak w dziedzinie marketingu dla osiągnięcia określonego celu firmy stosować można różne kombinacje narzędzi i działań marketingowych w celu maksymalizacji zysku czy sprzedaży. Narzędzia marketing mix są w znacznej mierze wzajemnie substytucyjne (przeznaczenie większej ilości środków na sfinansowanie któregoś z nich ogranicza możliwość finansowania pozostałych), ale także też komplementarne: zwiększenie finansowania jednego zwiększa skuteczność pozostałych. Na przykład w dążeniu di zwiększenia sprzedaży towaru substytutem obniżki cen może być akcja reklamowa, przeznaczenie większych środków na projektowanie produktu może zaś zwiększyć skuteczność reklamy czy sprzedaży osobistej. W procesie produkcyjnym niedostatek któregoś z czynników wytwórczych prowadzić może do strat, ponieważ pozostałe czynniki stają się wtedy mniej wydajne. Podobnie niewłaściwy dobór składników marketing mix powoduje, że środki przeznaczone na działalność marketingową i ogólnie zasoby firmy nie są wykorzystane efektywnie. Zainwestowanie znacznych środków w projektowanie produktu może dać sukces w postaci nowego wyrobu wysokiej klasy. Firma nie wyzyska jednak w pełni tego potencjalnego sukcesu rynkowego, jeśli nie dobierze właściwych kanałów dystrybucji, wyposaży produkt w złe opakowanie, nie przeznaczy niezbędnych środków na promocję itp. Jeśli firma prowadzi kosztowną kampanię promocyjną produktu, w toku której eksponuje jego wysoką jakość, a następnie na skutek niedostatecznej kontroli jakość produktu nie odpowiada oczekiwaniom konsumentów, to nakłady na reklamę, opakowanie i sprzedaż osobistą są w znacznej części stracone. Znaczne nakłady na reklamę mogą spowodować, że produkt zaistnieje w świadomości konsumentów, reklama ta będzie więc mogła być uznana za skuteczną, jednakże zbyt słabe bodźce dla dystrybutorów ( niskie marże, niekorzystne warunki płatności itp.) i zbyt wysoka cena produktu mogą spowodować, że nie „przeciśnie się” o

(…)

… i preferencje nabywców nie są mocne utrwalone, co sprawia, że silne oddziaływanie poprzez mix sprzedażowy może mieć istotny wpływ na wybór konkretnego produktu, jego odmiany, marki, ale również na wielkość zakupu, zwłaszcza towarów konsumpcyjnych, ich konsumenci bowiem, w odróżnieniu od nabywców dóbr inwestycyjnych, dysponują z reguły mniejszą wiedzą o rynku i towarach, w większym stopniu kierują…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz