PR a reklama-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 434
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
PR a reklama-opracowanie - strona 1 PR a reklama-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

PR a reklama
Public relations było traktowane przez niektórych przedsiębiorców jako działalność niepotrzebna, bo nieukierunkowana na szybki zysk. Niezrozumienie istoty wpływu opinii o firmie spowodowało również traktowanie działań PR jako formy reklamy. Takie utożsamienie public relations i klasycznej reklamy przetrwało do dzisiaj, czego dowodem mogą być żądania niektórych przedsiębiorstw zamieszczania w prasie komunikatów prasowych o silnie promocyjnym, nie informacyjnym charakterze. Dlatego należy wyraźnie oddzielić te dwa obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa. Reklama - jest to przekaz umieszczony w mediach przez producenta lub usługodawcę, który płaci za wynajęty czas lub powierzchnię reklamową. Reklama ma charakter promujący, jest nastawiona na zwiększanie popytu na konkretny produkt lub usługę. Poza tym stawia sobie na ogół cele krótkotrwałe i odwołuje się głównie do promocji masowej. Odbiorca nie jest zdefiniowany precyzyjnie, mówi się jedynie w tym przypadku o grupach celowych, ale nie dotyczy to nigdy konkretnych osób czy też struktur społecznych. Reklama wraz z public relations oraz innymi działaniami informacyjnymi tworzą bowiem wspólną strategię komunikowania danej organizacji. Ten sposób komunikacji musi być spójny, wszystkie kanały komunikacji winny kierować się tymi samymi wartościami, aby firma mogła otrzymać jednolity jasny wizerunek. Rodzaje reklamy ze względu na nośnik: radiowa, prasowa, internetowa, telewizyjna, pocztowa, zewnętrzna PUBLIC RELATIONS
REKLAMA
dobór grupy celowej
Grupą celową może być każda grupa osób mająca związek z organizacją, nawet jeśli nie służy to realizacji celów ekonomicznych.
To podmioty rynku zbytu i zaopatrzenia, bezpośrednio związane z realizacją podstawowych celów ekonomicznych.
cele działania
Ma wzbudzić zaufanie do przedsiębiorstwa jako całości organizacyjnej, a ponadto realizować te cele, których nie pełni działalność reklamowa.
Jest częścią polityki sprzedaży, ma zatem wzbudzić zaufanie do produktu, a przez wyraźne ukierunkowanie zachowań nabywców ma doprowadzić do wzrostu obrotów i zysków. treść informacji reklamowej
— Decyzje przedsiębiorstwa lub organizacji; uwarunkowania, motywy i intencje tych decyzji, działalność i aktywność przedsiębiorstwa.
— Całość podmiotów, na które wpływa, nastawia się na społeczne i duchowe potrzeby tej części społeczeństwa, która jest zainteresowana skutkami funkcjonowania danej organizacji. — To przede wszystkim produkt lub usługa, ich walory, rzadziej zaś warunki ich nabywania.
— Reklamę interesują konsumpcyjne potrzeby ludzi oraz zachowania zakupowe. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz