Public relations - strona 5

Spis lektur-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Dorota Byczkowska
 • Public relations
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1050

Public Relations Prowadząca: dr Dominika Byczkowska 1. Czym jest PR? Lektura: Black Sam "Public Relations", Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998 i późniejsze wydania, s. 11-17 Tomasz Goban Klas "PR czyli promocja reputacji", Business Press, Warszawa 1997 s. 13-29

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Dorota Byczkowska
 • Public relations
Pobrań: 112
Wyświetleń: 560

Co to jest CSR? CSR to społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. W swoim pierwotnym ujęciu wskazywała na obowiązki jakie przedsiębiorcy mają wobec społeczeństwa. Obecnie coraz częściej postrzegana jest jako element zarządzania organizacją - każda organizacja wywiera różnorodne wpływy na swoje oto...

Sponsoring-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Dorota Byczkowska
 • Public relations
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1029

Sponsoring Słowo „sponsor” wywodzi się z języka łacińskiego, gdzie jako czasownik oznacza „poręczyć”, a rzeczownik „sponsum” ma znaczenie „uroczyste przyrzeczenie, zobowiązanie, ugoda, układ”. W formie rzeczownikowej ma szersze zastosowanie, po...

Wewnętrzne public relations-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Dorota Byczkowska
 • Public relations
Pobrań: 63
Wyświetleń: 637

Wewnęrzne public relations (internal relations) zespół działań zaliczanych do komunikacji wewnętrznej, skierowanych do wnętrza organizacji, do jej pracowników i innych grup docelowych otoczenia wewnętrznego, czyli m.in. rodzin pracowników, rady nadzorczej, zarządu, a także byłych pracowników. Podst...

Wizerunek i promocja-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Dorota Byczkowska
 • Public relations
Pobrań: 0
Wyświetleń: 420

Wizerunek Elementy wizerunku: Trzy perspektywy: 1) Wewnętrzna - wizerunek firmy wśród pracowników 2) Rynkowa - wizerunek rynkowy 3) Socjologiczna - wizerunek istniejący w opinii publicznej Wymiary wizerunku firmy: 1) wewnętrzny: a) wynagrodzenie b) świadczenia socjalne c) pewność zatrudnienia d) st...

Wizerunek i tożsamość przedsiębiorstwa-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Dorota Byczkowska
 • Public relations
Pobrań: 56
Wyświetleń: 693

WIZERUNEK I TOŻSAMOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA (tutaj także: 12. Corporate Identity) Cel każdej firmy - wyróżnienie się spośród konkurencji. W praktyce PR stosuje się różne terminy do oznaczenia wyróżniania się firmy z jej otoczenia: tożsamość firmy, tożsamość wizualna, identyfikacja całościowa, system ide...

Wizerunek organizacji-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Dorota Byczkowska
 • Public relations
Pobrań: 14
Wyświetleń: 455

Wizerunek organizacji jest to postrzegany przez odbiorców obraz organizacji, produktu, oraz jej oferty, inaczej mówiąc jest to odbicie tożsamości organizacji w świadomości odbiorców. Podstawą zarówno wizerunku jak i tożsamości organizacji jest jej misja. Misja w skomasowany sposób przedstawia powody...

Wizualne elementy tożsamości firmy-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Dorota Byczkowska
 • Public relations
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1001

WIZUALNE ELEMENTY TOŻSAMOŚCI FIRMY Identyfikacja wizualna - powinna obejmować wszystkie wizualne czynniki kontaktowania i komunikowania się firmy z otoczeniem, np. Logo, jednakowy wystrój w różnych placówkach, kolorystyka, pracownic...

Wspólczesny rozwój PR-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Dorota Byczkowska
 • Public relations
Pobrań: 49
Wyświetleń: 938

Współczesny rozwój PR, 4 modele PR (zadania, role, cele, sposoby komunikowania, rola badań, przedstawiciele) Publicity Informacja publiczna Asymetryczna komunikacja dwustronna Symetryczna komunikacja dwustronna Nowe modele PR Cztery modele public relations rzemieślniczo-techniczny profesjona...

Zarządzanie sytuacją kryzysową-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Dorota Byczkowska
 • Public relations
Pobrań: 91
Wyświetleń: 525

ZARZĄDZANIE SYTUACJĄ KRYZYSOWĄ Kryzys - w PR każda sytuacja, która grozi pogorszeniem aktualnego wizerunku organizacji. Rodzaje kryzysów ze względu na: Miejsce powstania: wewnętrzne i zewnętrzne Tempo przebiegu i czas trwania: nagłe / rozwijające się w czasie Ponoszoną odpowiedzialność: pośrednie...