Sponsoring-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1064
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sponsoring-opracowanie - strona 1 Sponsoring-opracowanie - strona 2 Sponsoring-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Sponsoring
Słowo „sponsor” wywodzi się z języka łacińskiego, gdzie jako czasownik oznacza „poręczyć”, a rzeczownik „sponsum” ma znaczenie „uroczyste przyrzeczenie, zobowiązanie, ugoda, układ”. W formie rzeczownikowej ma szersze zastosowanie, ponieważ oznacza nie tylko uroczyste przyrzeczenie, zapewnienie czegoś, ugodę lub układ, lecz także odnosi się do sumy pieniężnej objętej układem sądowym lub kaucją. Sponsoring zakłada przede wszystkim wzajemne świadczenia sponsora i sponsorowanego, przy czym w wypadku sponsora do działań wykorzystywane są pieniądze, środki rzeczowe lub usługi przedsiębiorstw. W zamian za to sponsor oczekuje od sponsorowanego, że ten umożliwi mu realizację takich celów, jak komunikacja z otoczeniem, reklama, promocja sprzedaży, budowanie image.
W sponsoringu występują zawsze dwie strony:
sponsor - jest nim najczęściej firma lub osoba prywatna zainteresowana promowaniem siebie lub swoich produktów i ponosząca z tego tytułu określone koszty
sponsorowany - jest nim osoba lub instytucja, która korzysta ze świadczenia
SPONSORING
MECENAT
— interes firmy
— dwustronna współpraca
— wzajemne świadczenia — fakt świadczenia i sponsor znany opinii publicznej — umowa o charakterze handlowym — działalność sponsorska ma charakter długofalowy i zorganizowany
— sponsoring ma spełnić wyznaczone cele, dąży się więc do pomiaru skuteczności podjętych działań
— etyczność może być kwestionowana
— brak wzajemnego świadczenia
— jednostronna pomoc
— dyskrecja, wspierający pozostaje nieznany lub nie podkreśla się jego udziału
— darowizna
— nie prowadzi działań w sposób zorganizowany i systematyczny
— nie tworzy w tym celu struktur organizacyjnych
— nie prowadzi badań efektywności działań dotyczących mecenatu
— bardzo etyczny
Podział sponsoringu
dziedzina: sportowy, kulturalny, społeczny, naukowy, ekologiczny, medialny
sponsorowany podmiot: osobowy, instytucjonalny, projektowy (imprezowy)
charakter świadczeń sponsora: finansowy, rzeczowy, usługowy, licencjacki
sposób ujawniania nazwy: imienny, emblematowy
liczba sponsorów: wyłączny (ekskluzywny), współsponsoring (ko-sponsoring), dominujący
aktywność sponsora: aktywny, pasywny
zakres działań sponsora: skoncentrowany, rozproszony
czas trwania powiązań: jednorazowy, długookresowy


(…)

… firmy, które będą rozpowszechniane przez sponsoring
Adresaci sponsoringu (grupa docelowa) - wybór grupy do której ma dotrzeć firma przez działania sponsorskie
Opracowanie strategii: dobór sponsorowanej dziedziny oraz szczegółowej dyscypliny typ świadczeń ze strony sponsora
rodzaj świadczeń ze strony sponsorowanego
warunki, jakie ma spełniać sponsorowany
Wybór sponsorowanego
Budżet
koszty bezpośrednie…
… zaangażowania sponsora (przy sponsoringu telewizyjnym) można wyróżnić:
Broadcast sponsorship - polega na zakupieniu praw do gotowej transmisji i zamieszczeniu własnego logo na billboardach sponsorskich przed i po transmisji czy programie; sponsor pokrywa koszty transmisji lub emisji gotowego programu i nie ma możliwości ingerowania w jego ostateczny kształt.
Production sponsorship - polega na współfinansowaniu kosztów produkcji programu w formie gotówkowej lub aportu (np. ufundowanie nagród do teleturnieju czy dostarczenie rekwizytów na plan zdjęciowy); w tym przypadku ingerencja w meritum programu może być znacznie większa.
Sponsoring bezpośredni polegający na finansowaniu przez sponsora produkcji niezależnego programu(ów) albo przekazu danych audycji radiowych lub telewizyjnych.
Sponsoring pośredni…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz