Sponsoring - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 889
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sponsoring - omówienie - strona 1 Sponsoring - omówienie - strona 2 Sponsoring - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Sponsoring
W poprzednim rozdziale przedstawiliśmy podstawowe narzędzia kreowania wizerunku przedsiębiorstwa. W tym zajmiemy się dalszymi z nich, choć nie mniej ważnymi. Pierwszym z tych narzędzi jest zespół działań określanych spójnie mianem sponsoring. Początki sponsoringu sięgają czasów starożytnych i należy ich szukać w epoce, kiedy żył i działał Gaius Cilnius Mecenas, czyli w latach 73 - 8 p.n.e. Był to arystokrata rzymski, przyjaciel i zaufany cesarza Oktawiana. Odegrał wówczas wielką rolę jako protektor artystów, a szczególnie pisarzy i poetów. Poprzez ich twórczość wpływał na kształtowanie opinii publicznej zgodnie z politycznym i kulturalnym programem Oktawiana.
Sponsoring w swojej formie zbliża się do mecenatu, często nawet nieprawidłowo stosuje się wymiennie oba te pojęcia. Ogólnie rzecz biorąc można powiedzieć, że:
”Sponsoring zakłada przede wszystkim wzajemne świadczenia sponsora i sponsorowanego, przy czym w przypadku sponsora do działań wykorzystywane są pieniądze, środki rzeczowe lub usługi przedsiębiorstw. W zamian za to sponsor oczekuje od sponsorowanego, że ten umożliwi mu realizację takich celów, jak komunikacja z otoczeniem, reklama, promocja sprzedaży, budowa image itp.”
Choć mecenat można uznać historycznie za początek sponsoringu, obecnie te dwie formy prawne różnią się przede wszystkim pod względem intencji działania. Mecenat jako klasyczny sposób wspierania kultury i sztuki charakteryzuje się tym, że oparty jest na całkowicie altruistycznych motywach działania , pozbawionych osobistych celów i oczekiwań. Sponsoring zakłada natomiast komercyjną użyteczność świadczonych pieniędzy czy środków.
Tabela 1. Różnice pomiędzy sponsoringiem a mecenatem.
SPONSORING MECENAT
 interes firmy  brak wzajemnego świadczenia
 wzajemne świadczenia  dyskrecja, wspierający pozostaje nieznany  fakt świadczenia i sponsor znany lub nie podkreśla się jego udziału
opinii publicznej  nie prowadzi działań w sposób  działalność sponsorska ma charakter zorganizowany i systematyczny
długofalowy i zorganizowany  nie tworzy w tym celu struktur org.  sponsoring ma spełnić wyznaczone  nie prowadzi badań efektywności cele, pomiar skuteczności podjętych działań
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz