Public relations - strona 6

Public relations - opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr inż. Jerzy Olędzki
 • Public relations
Pobrań: 1050
Wyświetleń: 2975

Public relations. Praca zaliczeniowa do 2.01.2012, ok. 12 stron w oparciu o źródła na temat: 'Dobre i złe praktyki public relations ' - dla tych co chodzą na wykład. Książki: 1. Black, Davis, 'Public relations'; 2. Jabłoński, 'Kreowanie informacji, mediarelations'; 3. Wojcik, 'Public relation...

Public relations - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr inż. Jerzy Olędzki
 • Public relations
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1022

Kto i po co robi kampanie PR? Najczęściej organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia, instytucje publiczne etc.) aby Wypromować organizację czy określone zachowanie, Zmienić zachowanie nawyki, odbiorcy Jak ocenić czy kampania jest społecznie użyteczna? Zbadać zmianę postawy przed i p...

Public relations i marketing społeczny

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr inż. Jerzy Olędzki
 • Public relations
Pobrań: 644
Wyświetleń: 2562

- Co obejmuje „cena” w marketingu społecznym Udzielone poparcie. - Co to jest analiza SWOT Efektywna metoda identyfikacji słabych i silnych stron organizacji oraz badanie szans i zagrożeń,  jakie stoją przed organizacją. - Co to jest „efekt Ottingera” Dysonans pomiędzy wizerunkiem kandydata, a sa...

Public relations - dziennikarstwo i reklama

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr inż. Jerzy Olędzki
 • Public relations
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1512

Wykład 1 3.10.11 Public relations: dziennikarstwo? reklama? - potrzeba przekonania odbiorcy, - posługiwanie sie prawda, - nie ukrywanie niczego, Propaganda - celowe działanie zmierzające do ukształtowania określonych poglądów i zacho...

Reklama i public relations

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr inż. Jerzy Olędzki
 • Public relations
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1561

Spada efektywność reklamy. Organizują się ruchy społeczne ( konsumenckie i ekologiczne ). PR zaczyna angażować się w lobbing. PR-owcy z informatorów ewoluują na moderatorów. Rozwój komputeryzacji i Internet umożliwia pojawienie się nowych...

Public relations - geneza

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr inż. Jerzy Olędzki
 • Public relations
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2793

Public Relations to kreowanie pozytywnego wizerunku osoby, instytucji, firmy lub wydarzenia. - jest to działanie długotrwałe, a jego rezultaty są trudno namacalne. - podstawą dobrego PR jest komunikacja między podmiotem a przedmiotem działania PR - odbywa się przy wykorzystaniu środków masoweg...

Wizerunek i tożsamość - opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr inż. Jerzy Olędzki
 • Public relations
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1071

Wizerunek i tożsamość. By zaistnieć w świadomości odbiorcy organizacje muszą się z nim komunikować a efektem jest WIZERUNEK ( image ) - to wyobrażenie, jakie jedna lub wiele publiczności ma w sobie, przedsiębiorstwie lub instytucji. Może być prawdziwy i fałszywy. Wizerunek firmy jest obrazem wś...

Media a public realtions

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr inż. Jerzy Olędzki
 • Public relations
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1001

Rola działań, w której odbiorcami przekazu informacji są przedstawiciele mediów: - budowanie dobrych i obustronnych korzystnych relacji z mediami - działanie to planowany i długotrwały proces opary na wzajemny zaufaniu i współpracy Różnice między dziennikarzem a PR-owcem: - dążenie do obiekty...

Public relations - opracowanie - Techniki dotarcia do otoczenia

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr inż. Jerzy Olędzki
 • Public relations
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1967

AGENDA: Kierunek działań PR i publiczności PR. Metody, techniki, narzędzia. Techniki dotarcia do otoczenia. Narzędzia. PR wewnętrzne. Granice kreatywności. Adnotacje: 1.Kierunki działań PR i publiczność PR: a. nadanie, ochrona, i poprawa sytuacji, b. działanie informacyjne, c. komunikowa...

Public relations i marketing

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr inż. Jerzy Olędzki
 • Public relations
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1029

Agenda: Czym jest społeczna kampania PR? Promotion mix PR? Marketing społeczny PR? Cztery P w kampaniach społecznych? Trzy strategie w planowaniu kampanii społecznych? PR w PR kampaniach społecznych? Kampania społeczna - NIGDY nie jest akcją jednorazową, gdyż jeśli chcemy dokonywać trwałyc...