Public relations - opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1260
Wyświetleń: 3605
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Public relations - opracowanie - strona 1 Public relations - opracowanie - strona 2 Public relations - opracowanie - strona 3

Fragment notatki:


Public relations.
Praca zaliczeniowa do 2.01.2012, ok. 12 stron w oparciu o źródła na temat: 'Dobre i złe praktyki public relations ' - dla tych co chodzą na wykład. Książki:
1. Black, Davis, 'Public relations';
2. Jabłoński, 'Kreowanie informacji, mediarelations';
3. Wojcik, 'Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem';
4. 'Etyka w polskim public relations'
5. Rozwadowska, 'Public relations. Teoria, praktyka, perspektywy';
6. Olędzki, 'Etyka w polskim PR';
7. Olędzki, 'PR. Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju';
Wykład 1 3.10.11
Public relations: dziennikarstwo? reklama?
- potrzeba przekonania odbiorcy,
- posługiwanie sie prawda,
- nie ukrywanie niczego,
Propaganda - celowe działanie zmierzające do ukształtowania określonych poglądów i zachowań zbiorowości lub jednostki, polegające na perswazji intelektualnej i emocjonalnej (czasem z użyciem jednostronnych, etycznie niewłaściwych lub nawet całkowicie fałszywych argumentów).
Nadawca jest ważniejszy, brak dyskusji z odbiorca. Public relations: a. konsensus z odbiorca,
b. odbiorca musi akceptować i rozumieć, c. umiejętność uczenia sie odbiorców, rożnej publiczności z odpowiednim komunikatem,
d. umiejętność identyfikowania sie z odbiorca jako całością = publiczność. Żadna z grup nie może zostać przeoczona, a nawet trzeba szukać i dostrzegać oraz odróżniać nowe grupy.
PR to 'siostra' propagandy.
PR to autoreklama, np. celebryci.
PR to reklama, np. dla menadżerów.
PR to komunikacja społeczna.
Cechy PR-owca:
- umiejętność wzbudzania zainteresowania, np. Palikot;
- zdobywanie rozgłosu ( tak aby mówiono);
- wykorzystywanie PR do autoreklamy; PR = Polski Instytut Komunikacji Społecznej.
Komunikacja społeczna: administracja publiczna
biznes
organizacje non-profit - organizacja, która prowadząc swoją działalność skupia się na wspieraniu prywatnego lub publicznego dobra, nie kierując się osiągnięciem zysku. Najczęściej jest to stowarzyszenie - dobrowolne, trwałe i samorządne zrzeszenie o celach niezarobkowych, które samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące działalności, której podstawą jest praca społeczna członków. Oznacza to, że wszystkie środki finansowe organizacji są przeznaczane na realizację celów statutowych.


(…)

… w otoczeniu, mocne strefy i szanse należy wykorzystywać, słabe ukrywać a z zagrożeniem przeciwdziałać
Badania konkurencji - analiza treści programu kandydata, poznanie słabych stron, stylu, sposobu myślenia. Wizerunek i przesłanek kampanii
3 podstawowe grupy wizerunku politycznego:
Kognitywny - poznanie i wiedza na temat kandydata
Afektywny ( najsilniejszy ) - obejmuje strefę emocji i uczuć , które kandydat…
… Marketingowe.
Narzędzia: reklama, public relations, promocje sprzedaży, sprzedaż osobista, marketing bezpośredni, sponsoring, wystawiennictwo, tożsamość firmy, Internet ... Zadania: 1. Informowanie szeroko pojętej opinii publicznej o: osiągnięciach, działaniach , intencjach.
2. Biały wywiad, zbieranie i analiza wszystkich informacji o opiniach zainteresowanych i wszystkich grup społecznych w których sie…
…. Zarządzanie sytuacja kryzysowa;
3. PR produkcyjny;
4. PR korporacyjny i corporate social responsibility;
5. Relacje inwestorskie;
6. Komunikacje wewnętrzne;
7. Public affairs;
PR - to nazwa celowego zarządzana społecznym obrazem w interesie gwarancji, polegającego na wszystkich działaniach komunikacyjnych ( wewnętrznych i zewnętrznych ) instytucji zmierzających do osiągnięcia pozytywnych relacji z otoczeniem…
… 4 czynniki: 4P ( prodact, price, peisment, promotion )
Promocja - promocje sprzedaży, reklama, personel odpowiedzialny za sprzedaż, PR, marketing bezpośredni
Dystrybucja - kanały, zasięg terytorialny, oferowany asortyment, lokalizacje, zasoby, transport
Produkt - asortyment produktów, jakość, wzór, cechy, marka, opakowanie, serwis gwarancyjny, przychody ( korzyści )
Cena - cena katalogowa, rabaty, ulgi, okres płatności, warunki kredytu
Podział narzędzi marketingowych:
Marketing mix: - produkt,
- promocja -> promotion mix: promocja sprzedaży, sponsoring, PR, reklama, BTL, marketing bezpośredni, sprzedaż osobista;
Złożona koncepcja środków o zróżnicowanych funkcjach i różnej strukturze wewnętrznej wykorzystywana w polityce, komunikowaniu się przedsiębiorstw i rynkiem, w której dominujące…
…, Niemcy, Francja, Włochy - wprowadzenie orientacji marketingowej do polityki
Marketing polityczny - techniki mające za cel dostosowanie kandydata do jego potencjalnego elektoratu, spopularyzowanie go.
Analiza rynku politycznego - pierwszy etap kampanii
Cel: uzyskanie jak najwięcej informacji na temat wyborców oraz przeciwników w wyborczym wyścigu. Analiza rynku umożliwia segmentacje rynku wyborców, wybór…
… do nich.
Formułowanie przekazu, który uzależniony jest od grup docelowych, realizuje się na podstawie pozycjonowania kręgu wyborców.
Podział wyborców na 3 segmenty:
Nasi wyborcy
Ich wyborcy
Niezdecydowani - kluczowa grupa
Pozycjonowanie - określenie i umiejscowienie oferty wyborczej
Po identyfikacji docelowych segmentów na rynku politycznym następuje proces pozycjonowania oferty wyborczej, tak aby odpowiadała…
… na przepływ informacji pomiędzy kandydatem a odbiorcą. - wydarzenia medialne
- konferencje prasowe
- przeciek kontrolowany
- spin doskonały
Spin doctoring - istnieje bo nie ma prawdy obiektywnej, doradca organizacji, które ma dbać o znaczenie wypowiedzi podopiecznego by były ukazywane w pożądany sposób; Media spinning - zaplanowany ciąg wydarzeń medialnych, który ma przynieść oczekiwany efekt w postaci…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz