Pytania egzaminacyjne z public relations

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2429
Wyświetleń: 5635
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania egzaminacyjne z public relations - strona 1 Pytania egzaminacyjne z public relations - strona 2 Pytania egzaminacyjne z public relations - strona 3

Fragment notatki:


Prof. Jerzy Olędzki
PYTANIA EGZAMINACYJNE DO PRZEDMIOTU: „ PUBLIC RELATIONS ” Wymień nazwy pięciu wariantów PR występujące w polskim środowisku konsultantów public relations . Wariant normatywny, studencki, dziennikarski, polityczny, meganiznesowy.
Jak brzm i definicja PR wg wariantu normatywnego? PR to nazwa celowego zarządzania społecznym obrazem w interesie organizacji, polegającego na wszystkich działaniach komunikacyjnych- wewnętrznych i zewnętrznych instytucji, zmierzających do osiągnięcia pozytywnych relacji z otoczeniem.
Określ model planowania strategicznego PR Andreasena Wymień (imię i nazwisko) „ojców amerykańskiego PR” Ivy Lee, Edward L. Bernays, Walter Lippmann. Jak brzmi podstawowa zasada PR sformułowana przez I. Lee Społeczeństwo musi być informowane („public be informed”)- miał na myśli informacje wychodzące od firmy w kierunku pracowników, związków zawodowych oraz klientów. Społeczne przekonanie o konieczności powszechnego dostępu do informacji rozprzestrzeniło się na wszystkie dziedziny życia amerykańskiego i stałą się podstawą współczesnego PR. Czego dotyczyła „Deklaracja zasad PR” z 1906 r. i kto ją sformułował?
Wymień katalizatory tworzenia się PR w USA? Pojawienie się dziennikarzy „muckrackers” i ich ataki na „krwiożerczych” kapitalistów.
Reakcja środowisk przemysłowych na krytykę i zatrudnienie dziennikarzy „whitewashers”.
Działalność Ivy' ego Lee pod hasłem „Public be informed” (szacunek prawa społeczeństwa do informacji) jako konsultanta PR dla dużych przedsiębiorstw (1906- 1931).
Utworzenie w 1917 r. Committee on Public Information.
Wymień trzy obszary stymulacji rozwoju PR w świecie złożoność rynku produkcji i konsumpcji
wysoki poziom demokracji społeczeństw zachodnich
wzrost świadomości społecznej
Jakie są podstawowe funkcje PR ? Tworzenie wizerunku organizacji, osoby;
Krytyka szkodliwych rozwiązań legislacyjnych (lobbing parlamentarny)- tworzenie grup nacisku; choć uważa się, że ten proces należy pozostawić grupie specjalistów.
Organizowanie kampanii społecznych- wpływanie na postawy społeczne;
Informowanie o działalności organizacji;
Dostarczanie rozrywki- organizowanie wydarzeń publicznych;
Uświadamianie zagrożeń- kształtowanie świadomości społecznej;
Ułatwianie pracy dziennikarzom- dostarczanie tematów do pracy reporterskiej;
Niesienie pomocy potrzebującym (działalność na rzecz biednych i skrzywdzonych).
Nazwij pięć modeli działalności PR Model rozgłosu (publicity), informacji publicznej, dwukierunkowy asymetryczny, dwukierunkowy symetryczny; excellent PR, dotyczący 4 płaszczyzn- ekonomicznej, organizacyjnej, departamentów i programowej. Model pożądany, do którego się dąży.

(…)

… społecznie norm, wartości, przekonań. Podaj podstawowe etapy planowania kampanii społecznych
Definicja problemu społecznego;
Rozpoznanie rynku- faza badawcza;
Strategia marketingowa;
Planowanie działań i budżetu;
Plan monitoringu i ewaluacji. Ewaluacja to systematyczne badanie wartości albo cech planu pod kątem jego zasadności, aktualności.
Wdrożenie/ realizacja.
Czym zasłynęła kampania wyborcza J. Kennedy'ego i R. Nixona (podaj także rok wydarzenia)?
W czasie tej kampanii wyborczej z roku 1960 zorganizowano pierwszą debatę telewizyjną. Uczestniczyli w niej John Kennedy- młody, niedoświadczony, kandydujący z ramienia Partii Demokratycznej oraz Richard Nixon- wiceprezydent, kandydat Partii Republikańskiej. Za sprawą tego, że debatę transmitowała telewizja, doszło do zwycięstwa formy nad treścią. Z wyborów zwycięsko wyszedł John Kennedy. Czym różni się marketing polityczny od marketingu wyborczego?
Marketing wyborczy- działania prowadzone podczas kampanii wyborczej, mające na celu popularyzację danego kandydata, partii politycznej oraz konkretnego programu, z którym jest związany.
Marketing polityczny- proces społeczny i zarządczy tworzenia, oferowania i wymiany wartości pomiędzy uczestnikami rynku politycznego.
Wymień trzy podstawowe metody marketingowe w kampanii wyborczej
Segmentacja, targeting, pozycjonowanie. Wymień zadania PR w kampaniach wyborczych
Istotą PR w kampaniach wyborczych jest wpływanie na przepływ informacji pomiędzy kandydatem a odbiorcą. Wydarzenia medialne, krótkie wypowiedzi w mediach, konferencje prasowe, spin doctoring, przeciek kontrolowany, występy w programach telewizyjnych.
Wymień podstawowe narzędzia „promotion mix”
Reklama, promocja sprzedaży, sprzedaż osobista, sponsoring, media relations, marketing bezpośredni, BTL. Co obejmuje „cena”(price) w marketingu społecznym
Z jednej strony oznacza koszty finansowe przeprowadzenia kampanii. Z drugiej bierze się pod uwagę koszty behawioralne/ psychologiczne, czyli koszty dyskomfortu psychicznego, jakie musi ponieść odbiorca…
… na jej wizerunek
Czynniki zależne- stan organizacji, stopień kompetencji swych usług, jakość i sprawność komunikowania się z otoczeniem.
Czynniki niezależne- odbiór społeczny („rezonans społeczny”).
Co to jest „irradiacja” i „fiksacja wizerunku” oraz „zjawisko aureoli” i „efektu diabelskiego”
Irradiacja~ promieniowanie- oceny polityków o różnych partiach, do których sami nie należą
Fiksacja (ang. fix- ustalić) wizerunku- utrwalony, niezmienny sposób postrzegania organizacji, bez względu na dokonujące się zmiany i jej starania.
Zjawisko aureoli- przenoszenie pozytywnego wrażenia. Jedna cecha wpływa na to, że wszystko będzie postrzegane pozytywnie. Odwrotnie, jeśli odniesiemy to do uprzedzenia- wtedy mówimy o przeciwnym efekcie diabelskim.
Czym są „wizerunek” i „tożsamość” firmy?
Wizerunek- wyobrażenie odbiorcy…
… wszystkie konkretne informacje- centralny system podejmowania decyzji, w którym PR- owcy są ubezwłasnowolnieni. 3) Przywiązanie zbyt dużego znaczenia do nowych technologii;
4) Czekanie z informacją do oficjalnego potwierdzenia.
Wymień co najmniej 10 narzędzi komunikacji wewnętrznej
Radiowęzeł zakładowy, intranet, telewizja zakładowa, wydawnictwa firmowe.
Tablica ogłoszeń, „drzwi otwarte dyrekcji”, celebrowanie świąt…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz